Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Lærlingerekord i anleggsbransjen

Medlemsbedriftene i MEF og OKAB har økt antallet lærlinger med over 70 prosent siden 2011.

– Jeg er veldig stolt over å representere entreprenører som tar samfunnsansvar og gir et stort antall unge mulighet til å lære seg et fag. Det er også gledelig å se det er store ambisjoner på yrkesfagenes vegne i ny regjeringserklæring. Blant annet ved at regjeringen skal bidra til at yrkesfagene har oppdatert utstyr, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Veksten i antall læreplasser er imponerende. Jeg håper andre bransjer lar seg inspirere av det MEF og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene får til. Vi er avhengig av at flere offentlige og private virksomheter tar sitt samfunnsansvar og tilbyr læreplasser til elever som skal ta fag- eller svennebrev, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Ved årsskiftet hadde MEF og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) 1.577 løpende lærekontrakter. Dette er en økning på 181 lærlinger fra året før. Etter at MEF signerte den første «Samfunnskontrakt for flere læreplasser» i 2012, senere fornyet i 2016, har antallet lærlinger økt hvert eneste år. Samlet har lærlingeveksten for MEF og OKAB vært på over 70 prosent i perioden 2011-2017.

– Tallene viser at det er solide tradisjoner for inntak av lærlinger blant medlemsbedriftene våre. Selv om holdningene er gode vil bedriftene uansett være avhengig av å ha nok jobb. I den sammenheng er det ingen tvil om at denne regjeringens satsting på utbygging og fornying av infrastruktur har bidratt svært positivt til veksten, påpeker Brodtkorb.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner vil under Arctic Entrepreneur 2018 overrekke pris til Årets lærebedrift 2017. Av 2.060 medlemsbedrifter i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har seks bedrifter blitt nominert: Hovden Hytteservice AS, Leif Grimsrud AS, BetonmastHæhre Anlegg, Rivenes AS, Volda Maskin AS og Jan Opgård AS. Juryen bak kåringen har bestått av representanter fra Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF.