BYGGING SOM VALGFAG. Til våren skal ungdomsskoleelever i Oslo få en innføring i byggenæringen gjennom å bygge et modellhus i målestokk 1:10. Instruktører vil være fagarbeidere og lærlinger fra entreprenørbedriftene, samt fra Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk - Byggopp. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand.

EBAO tar et kjempeløft for rekruttering: Vil friste 15-åringer til byggenæringen

Til våren skal 800 ungdomsskoleelever ved 49 osloskoler bli kjent med byggenæringen gjennom et småhusprosjekt i regi av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akerhus og Østfold (EBAO).

Bakgrunnen er at søkningen til bygg- og anleggsteknikk på videregående skoler gjennom flere år har vært betydelig lavere i Oslo enn i resten av landet. Dette gir seg igjen utslag i tilgangen på gode lærlingkandidater.

– Med knapt 110 primærsøkere til våre fag er det et klart mål å få opp søkertallet. Det håper vi å få til når vi tilbyr småhusprosjektet til alle ungdomsskolene i hovedstaden våren 2018, sier direktør Ole Henrik Ystehede i EBAO.

Styreleder i EBAO, John-Ivar Mejlænder-Larsen.

Praktisk bygging

Satsingen går ut at elever på 9. trinn skal bygge en husmodell i målestokk 1:10, med teoretisk innføring i planlegging og beregninger. Opplæringen går som et todagers kurs i faget Utdanningsvalg (UDV), og instruktørene er fra Byggopplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk (Byggopp) samt team fra en rekke entreprenørbedrifter i Oslo.

Ideen til prosjektet kom i 2014, og de siste årene har EBAO testet det ut med stort hell på 700 elever i Østfold samt på 50 elever i Oslo i et pilotprosjekt i fjor.

– Småhusprosjektet er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid med rekruttering i EBAO. Først har vi utviklet konseptet, deretter prøvd det ut før vi nå setter det ut i livet i stor skala der det trengs som mest – altså i Oslo. Da er det gledelig at bedriftene stiller opp, sier styreleder i EBAO og administrerende direktør i PEAB AS, John Ivar Mejlænder-Larsen.

Disse er med

Følgende entreprenørbedrifter stiller med instruktørteam av fagarbeidere og lærlinger på småhusprosjektet: Veidekke, Skanska, BetonmastHæhre/Betonmast Boligbygg, NCC, AF Gruppen, Peab, JM Norge, Backegruppen, Moderne Byggfornyelse, Asker Entreprenør, Bundegruppen, Georg Andresen & Sønner, Alliero, NP Bygg og Realbygg.

Samfunnsansvar i praksis

For å greie å skaffe nok instruktører til alle skolene, har nemlig Entreprenørforeningen valgt å involvere medlemsbedriftene i Byggopp og spurt dem om å stille med instruktørteam. Ole Henrik Ystehede fastslår at det er en av de mest hyggelige ringerundene han har hatt på lenge.

– Responsen fra entreprenørbedriftene har vært overveldende. Det gjelder fra de aller minste til de virkelig store. Man blir både stolt og glad når man blir møtt med så positive tilbakemeldinger. Dette dreier seg om samfunnsansvar i praksis, sier Ystehede.

Han forteller at man har klart å stille 20 team, som kan bestå av en fagarbeider og en lærling fra hver bedrift. Det vil være nok til å dekke alle skolene.

Fakta småhusprosjektet

- Et to-dagers kurs i praktisk bygging av en småhusmodell i målestokk 1-10, som tilbys som en del av faget utdanningsvalg (UDV) for elever på 9. trinn i 49 ungdomsskoler i Oslo.

- Prosjektet er et samarbeid mellom Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Opplærings-kontoret for bygg- og anleggsfag (Byggopp) og Utdanningsetaten i Oslo. Det er Byggopp som drifter og har den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

- Kurset tilbys på alle ungdomsskoler i Oslo våren 2018 og skal i første omgang strekke seg over en treårsperiode.

Styremedlem og saksansvarlig for rekruttering og kompetanse i EBAO, Knut Guldbrandsen, mener det er vesentlig at bedriftene involverer seg i rekrutteringsarbeidet.

– Dette handler om å vise interesse for bransjens ve og vel, og det vil dessuten være en fin mulighet til egenrekruttering. Det er viktig for våre bedrifter å synliggjøre seg direkte ut i skolene, også med tanke på omdømmebygging, sier han.

Som sjef i Moderne Byggfornyelse stiller han selv med et ett instruktørteam til den store rekrutteringsdugnaden:

– Dette er et konkret, tidsavgrenset prosjekt, og det er derfor overkommelige kostnader ved å ta to mann ut av produksjonen et par dager. Dessuten vil det også være motiverende og inspirerende for de som blir valgt ut til å delta på teamet, mener Guldbrandsen.

Viktig bidrag

En av entreprenørene som har sagt ja til å bidra med instruktørteam til småhusprosjektet, er Backe. Selskapet har for tiden 443 fagarbeidere og 39 lærlinger blant sine nærmere 900 ansatte.

– Rekruttering til byggebransjen en av flere viktige oppgaver Backe gjør som vi mener er en del av vårt samfunnsansvar. Det er fagarbeidere og ingeniører som har bygd og som skal bygge landet. For å sikre den fremtidige rekrutteringen til bransjen ser vi det derfor som naturlig å bidra med instruktører for å skape interesse for denne spennende bransjen, sier administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo AS til Byggeindustrien.

Se verdien av et håndverk

En annen bidragsyter er Georg Andresen & Sønner. Daglig leder Thomas Innseth synes det var uproblematisk å stille med ressurser til prosjektet, selv om den tradisjonsrike entreprenørbedriften kun har vel 20 ansatte.

– Da vi fikk henvendelsen Fra EBAO følte vi at dette var viktig og riktig for oss å delta på. Både fordi vi ønsker å bidra til økt rekruttering til bransjen vår, men også for at våre fagarbeidere skal få vise hva det betyr og hva som kreves for å bli for eksempel tømrer, sier Innseth, og legger til:

– Dessverre er det en del negativt fokus på deler av bransjen, og vi synes det er viktig å få løftet frem dem som faktisk utfører arbeidet. Jeg tror de unge kan la seg engasjere ved å bruke både hode og hender. I en digitalisert verden er viktig at de får se verdien av å kunne et håndverk, sier han.