Ill. Statsbygg
Ill. Statsbygg

Statsbygg tar i bruk nytt internasjonalt rammeverk for BIM-leveranser

Statsbygg har tatt i bruk et internasjonalt rammeverk for å bestille, avtale og følge opp BIM-leveranser i prosjekter.

Digitaliseringsentusiaster i byggenæringen har snakket mye om rammeverket ISO 19650 siden det kom ut i 2018. Nå blir Statsbygg en av de første bestillerne i Norge til å ta i bruk standardserien.

– Metoden for å anskaffe BIM-leveranser skal sikre at begge parter forstår forventingene bedre. Vi som bestiller får en mer ryddig prosess i tilbudsfasen og oppfølging av leveranser. Våre leverandører får forutsigbarhet og redusert risiko, sier direktør Anders Fylling for Statsbyggs faglige ressurssenter i en pressemelding.

Arbeidet er blant annet basert på veilederen CEN/TR 17654 utviklet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Statsbygg har ledet arbeidet med veilederen i CEN, og har samarbeidet med Bane NOR om å ta i bruk ISO 19650 ved bestilling av BIM-leveranser.