Riksarkivet i Oslo ble inspisert med drone sommeren 2021. Foto: Statsbyg
Riksarkivet i Oslo ble inspisert med drone sommeren 2021. Foto: Statsbyg

Statsbygg sparer millioner med droner

Med flyvende droner mener Statsbygg de kan redusere både skaderisiko og kostnader ved inspeksjoner i høyden.

– Droner gjør at vi slipper å arbeide i høyder, og dermed unngår farlige situasjoner. Vi kan avdekke feil og avvik før de utvikler seg til alvorlige og kostbare problemer. I tillegg sparer vi samlet sett mye når vi ikke trenger leie inn stillaser, lift og sikringsmannskap, sier Statsbyggs direktør for drift og vedlikehold, Jarle Kvalvik, i en pressemelding fra den store statlige byggherren onsdag.

Inspeksjon med droner gjør, ifølge meldingen, at Statsbygg sparer minst ti millioner kroner årlig. I 2020 inspiserte Statsbygg 46 eiendommer med til sammen 128 bygninger med droner, fra Gulating lagmannsrett i Bergen til Folkehelseinstituttet i Oslo til Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø.

– Dronene avdekket blant annet bygningsmessig feil, løse takstein, fuktskader, lekkasjer og dannelse av mose. Slike forhold lar seg ikke avdekke fra bakkenivå, og det ville det vært vanskelig å oppdage fra et stilas eller en lift, sier Kvalvik.

Dronene er ikke bare brukt til rutinemessige driftsoppgaver, men har også vist seg nyttige til i en rekke andre konkrete oppgaver, heter det videre i pressemeldingen.

– Blant annet er de brukt til planlegging av prosjekter, oppmåling av eiendom og bistand i storøvelser med nødetater, sier Kvalvik.

Mange av bygningene er også undersøkt med varmekamera. Slik er det flere steder funnet feil på solcelleanlegg og lekkasjer i isoleringen. Utbedringer av lekkasjene har gitt store energigevinster, skriver Statsbygg. Det er også produsert 3D-modeller av bygningene.

– Bruk av droner har vært en stor suksess. I fremtiden skal alle utvendige inspeksjoner av tak, fasader og utvendige installasjoner skje med droner, og om noen år ønsker vi at mye av dette skal skje med autonome droner og maskinlæring, sier Kvalvik.

Statsbygg har ni interne dronepiloter fordelt mellom Stavanger og Førde. I resten av landet har eksterne droneleverandører som har kontrakt med Statsbygg, stått for inspeksjonene. Sommeren 2020 inngikk Statsbygg fem rammeavtaler på inntil 54 millioner kroner for bygningsinspeksjon med drone.