Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen. Foto: Statsbygg
Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen. Foto: Statsbygg

Statsbygg rehabiliterer Gamlehaugen med internasjonal spesialkompetanse

Stortinget har bevilget 37,7 millioner til å ferdigstille restaureringen av Gamlehaugen. Byggherre Statsbygg melder nå at de er godt i gang med arbeidet.

Statsbygg startet i 2016 på den utvendige restaureringen og tilbakeføringen av Gamlehaugen i Bergen. Utvendig gjenstår nå tårnet og taket. Målet er å ferdigstille det utvendige arbeidet i 2022, skriver Statsbygg i en pressemelding mandag.

Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen. Foto: Statsbygg
Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen. Foto: Statsbygg

I tillegg planlegger den store statlige byggherren en innvendig restaurering av museumsdelen, som skal ferdigstilles i løpet av 2023.

Prosjekteringen av restaureringsarbeidene startet i 2015. Målet med prosjektet er å tilbakeføre bygningen til opprinnelig utseende og å bedre vedlikeholdsnivået, heter det i pressemeldingen.

Arbeidene gjennomføres som en prosessuell restaurering, der detaljprosjektering skjer løpende ettersom nye skadetyper avdekkes. Underveis er det oppdaget enkelte store skader i bygningens konstruksjon som ikke var mulig å oppdage på forhånd, skriver Statsbygg.

Det mest krevende arbeidet på Gamlehaugen er, ifølge Statsbygg, de syv altanene på bygget. Under tidligere arbeider på bygningen ble de originale rekkverkene fjernet og erstattet med hel mur. Nå er nye rekkverk modellert etter nøye studier av gamle foto og stedlige funn.

Innvendig skal museumsdelen ferdigstilles rom for rom, og det gjenstår også arbeid i den private delen, heter det i pressemeldingen. Statsbygg har opprettet rammeavtaler som omhandler malerarbeid med gamle malingsteknikker og trearbeider, og har blant annet måtte henvende seg til Tyskland for å finne den nødvendige kompetansen til å produsere og montere kopier av de originale tapetene.