Gamlehaugen. Foto: Statsbygg/Trond Isaksen

Statsbygg fikk resultater av å sette nye krav i kontrakter med anleggsgartnere

For tre år siden satte Statsbygg helt nye krav i kontrakter med anleggsgartnere i Bergen. Det skal ha gitt resultater.

- Da det i 2018 skulle inngås en kontrakter for drift og skjøtsel av utomhusområdene ved Gamlehaugen og Eikelund kompetansesenter utenfor Bergen ble jeg kontaktet av Anleggsgartnerlauget i Bergen. Lauget ga klar beskjed om at ingen av deres medlemmer ville gi oss tilbud dersom vi utlyste nok en tradisjonell kontrakt på skjøtsel av disse eiendommene. Lauget mente kontraktsformen var fordummende, siden det kun ble satt krav til timepris og ikke noe annet. Lauget ønsket å få konkurrere om kunnskap og kvalitet på sitt fagområde, forteller områdedirektør Ståle Helleland i Statsbygg i en pressemelding.

Statsbygg innledet derfor et samarbeid med lauget. Resultatet ble kontrakter med fast pris på leveransen, og konkurransen handlet nesten utelukkende om hvilke løsninger og kvaliteter som blir tilbudt.

Det var Svein Boasson AS som vant kontraktene, som hadde en økonomisk verdi på nesten 700.000 kroner totalt. Etter tre års drift mener Statsbygg dommen klar; å sette kvalitetskrav til gartnerne gir gode resultater.

Nå har Statsbygg inngått en tilsvarende kontrakt med Svein Boasson AS som omfatter skjøtsel av Statsbyggs eiendommer på Stord. Kontraktsverdien er på 880.000 kroner eksklusive merverdiavgift, og Høgskulen Vestlandets Campus Stord er den største eiendommen som omfattes av kontrakten.

- Denne kontraktsformen har vist seg å ha menge fordeler. Samarbeidet mellom oss som eier og forvalter av eiendommen og entreprenøren som leverandør blir det viktige. Det er oppgaven som skal løses som får oppmerksomheten. Tilbyder har selv beskrevet metoden som skal benyttes, og den har vi godkjent. Vi kan derfor lettere samarbeid mot samme mål. Vi kan sette premisser for miljømål, kvalitetsmål og andre mål som vi ønsker å oppnå og vi opplever at tilbyderen, strekke seg etter de samme målene som oss, sier Helland.

Helland trekker særlig fram at hensynet til miljøet har fått stor oppmerksomhet på disse to eiendommene. Miljøhensyn er en del av kontrakten.

- Tilbyder har beskrevet hvordan dette skulle ivaretas i kontraktsperioden, og ikke minst hvordan dette skulle utvikles videre i samarbeid med driften på eiendommen. Resultatet etter cirka 30 måneders drift er at det ikke kjøres ut avfall fra eiendommen som kommer fra parkdrift. Avfall som greiner, kvister og annet avklipp blir brukt i HMS-arbeidet ved at det lages gjerder (kvistranker) av dette avfallet. Det produseres også egen gjødsel, ingen sprøytemidler blir brukt i parkdriften, det er laget insekthotell flere steder på eiendommen og biologisk mangfold har fått stor oppmerksomhet, skriver Statsbygg i meldingen.