Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark. Foto: Statsbygg.no

Statsbygg bygger studentboliger for første gang

Kunnskapsdepartementet har gitt klarsignal for oppføringen av nye studentboliger for 120 studenter på Campus Evenstad, Høgskolen i Hedmark.

For første gang skal Statsbygg bygge studentbolige. Statsbygg vil eie det nye hybelbygget, med Høgskolen i Hedmark som leietaker.

- På sikt er planen at Studentsamskipnaden i Hedmark skal overta driften, i tråd med det som er normalordningen for studentboliger, skriver Statsbygg i en pressemeldng.

Evenstad har opplevd en sterk økning i søkningen til Høgskolen de siste årene. I dag er det om lag 200 studenter ved anvendt økologi og landbruksfag. Studietilbudet på Evenstad har røtter tilbake til Skogskolen, som ble opprettet der i 1912.

Dette er ikke første gang det skjer nybrottsarbeid ved Campus Evenstad. Taket på Høgskolebygget «Låven» har ett av Norges største solcelleanlegg. Det skal levere 64 000 kilowattimer pr år, noe som tilsvarer om lag forbruket til tre eneboliger