Spenstig satsing i Åmot

Det var tilbake i 2015 initiativtakerne begynte å arbeide med og etter hvert presenterte planene om å bygge opp en svær massivtrefabrikk i Åmot i Buskerud. Tirsdag kunne eierne endelig formelt åpne satsingen til en kvart milliard kroner.

Dermed har det norske markedet fått på plass en stor lokal aktør som kan være i stand til å levere til det stadig økende markedet etter massivtreelementer. Det har opp gjennom årene vært forsøkt med flere etableringer av produsenter av massivtre – men det er ikke kommet opp en aktør som har lykkes i den grad at det stadig økende lokale markedet har kunnet hente lokale byggevarer av denne typen. Det har vært en kraftig oppsving i bruk av massivtreelementer de siste 2-3 årene, ikke minst innen utbygging av skolebygg, ulike helsebygg og andre offentlige prosjekter. Vi ser at en rekke private utbyggere nå også tar i bruk massivtre – men langt de fleste av disse har importert massivtreelementer fra utenlandske fabrikker, og da først og fremst fra Østerrike. I et miljøperspektiv er selvsagt ikke dette spesielt heldig.

Med satsingen i Åmot står nå en lokal produsent klar til å ta over en stor del av dette markedet – vel å merke om man klarer å være konkurransedyktige. Vi vil tro at en lokal aktør på en grei måte vil kunen klare å sikre seg oppdrag i store deler av landet. Man har forholdet med at transportkostnadene reduseres - men ikke minst at man også kan redusere CO2-utslippet frakten over store avstander vil påvirke – noe som også har vært og vil være viktige og avgjørende momenter for en rekke utbyggere som satser på massivtreelementer.

Det er ikke ofte vi ser nyetableringer av dette formatet i Norge. Satsingen på rundt 250 millioner kroner og produksjonslokaliteter som samlet er på rundt 9.000 kvadratmeterer er langt fra daglig kost i den norske byggenæringen. Med denne ene fabrikken har Norge fått en fabrikk som kan forsyne en betydelig andel av massivtrebehovet rundt om i landet. Fabrikken har en kapasitet på rundt 70.000 kubikkmeter massivtre i året, fordelt på to skift. Man forventer å produsere rundt 15.000 kubikkmeter kubikkmeter massivtre i inneværende år, noe som skal vokse til 25 prosent av kapasiteten neste år.

Dermed ligger det potensiale til å forsyne store deler av massivtremarkedet i Norge fra denne fabrikken – og det vil også kunne åpne seg muligheter for eksport, i hvert fall til de nærmeste utenlandske markedene. Nå er det slik at det også satses på flere lignende utbygginger i nabolandet Sverige – hvor massivtre også er på vei fremover. Men enn å lenge er i hvert fall den nye fabrikken i Åmot verdens største i sitt slag.

Bak storsatsingen står private investorer, med Splitkon i spissen, samt Siva, som er et statseid selskap for industrivekst. Siva har bygd selve produksjonshallen, som leies tilbake til Splitkon.