Nipas vant nylig oppdraget om å bygge nye Halden Brannstasjon på Remmen. Illustrasjon: AART Arkitekter
Nipas vant nylig oppdraget om å bygge nye Halden Brannstasjon på Remmen. Illustrasjon: AART Arkitekter

Solid Gruppen fusjonerer datterselskaper

Solid Gruppen fusjonerer datterselskapet Nipas inn i Solid Entreprenør.

Det skriver entreprenørkonsernet i en pressemelding tirsdag.

Både Nipas og Solid Entreprenør opererer innen samme geografiske nedslagsfelt og har oppføring av bolig-, nærings- og offentlige bygg som spesialkompetanse.

– Formålet med å fusjonere Nipas AS inn i Solid Entreprenør AS er å samle Solid Gruppens spisskompetanse, erfaring og kapasitet innen byggentreprenørvirksomhet i ett selskap, med de positive synergiene det medfører sier konsernsjef Terje Lyngaas i pressemeldingen.

Den Fredrikstad-baserte entreprenøren Nipas ble etablert i 1994, og har i overkant av 40 ansatte. Solid Gruppen kom inn på eiersiden i Nipas i 2019.

– Vi har siden oppkjøpet gradvis erfart at de system og verktøy som Solid Entreprenør har utviklet innen kalkulasjon, prosjektledelse og kundeoppfølging med fordel også kan implementeres hos Nipas, sier Lyngaas.

Selskapene sitter i dag på ulike lokasjoner, men vil etter hvert samles under samme tak i Solid Gruppens planlagte nye hovedkontor i Dikeveien, heter det i pressemeldingen.

Solid Gruppen sender nå varsel om fusjon til Foretaksregisteret, og skriver i meldingen at dersom alt går etter planen, vil fusjonen tre i kraft senest 1. september i år.