Kim A. Johansen (f.v.) i Solid Prosjekt, Terje Lyngaas i Solid Gruppen, Andreas M. Akselsen i Godthåb Holding og Tony Øvrevik i Nipas. Foto: Solid Gruppen

Solid Gruppen kjøper Nipas AS og to boligprosjekter

Solid Gruppen har inngått avtale om å kjøpe ytterligere 35 prosent av aksjene i Nipas AS, noe som sikrer Solid 70 prosent eierskap.

I tillegg til Nipas inkluderer kjøpet de siste 50 prosent av aksjene i utviklingsområdene Yvenåsen i Sarpsborg og Verkstoppen i Moss. Etter transaksjonen vil Solid Gruppen være eneeier av disse tomtene. De to tomteområder har potensial for til sammen cirka 175 boliger.

– Vi er meget godt fornøyde med at vi nå har kjøpt oss opp til en kontrollpost i Nipas. De ansatte i Nipas har gjort en formidabel jobb dette året med å snu selskapet, som nå står meget godt rustet til videre vekst. Selskapet vil også utfylle Solid Entreprenør på en meget god måte ved at de fokuserer på prosjekter i en tilstøtende markedsstørrelse. Nipas vil drives videre som et selvstendig selskap, og under samme merkenavn som i dag. Samtidig vil det være naturlig å se etter stordriftsfordeler med tanke på innkjøp og kompetanseoverføring mellom våre selskaper, sier Terje Lyngaas, konsernsjef i Solid Gruppen, i en pressemelding.

Nipas ble etablert i 1994, har 40 ansatte og omsetter årlig for rundt 150 millioner kroner.

Solid kjøper aksjene av Godthåb Holding, som eies i sin helhet av Andreas M. Akselsen.

Ifølge pressemeldingen er salget på Verkstoppen  allerede godt i gang, mens Yvenåsen er i reguleringsfasen. Ved å eie disse boligprosjektene kan Solid Gruppen sette ytterligere fokus på fremdrift og gjennomføring av disse gjennom sitt selskap Solid Prosjekt, heter det i pressemeldingen.

Oppkjøpet i Nipas er første trinn i Solid Gruppens uttalte fremtidige vekststrategi. Gruppen består i dag av Solid Entreprenør, Solid Prosjekt og Solid Eiendom. Gruppen omsetter for cirka en milliard, og har rundt 300 ansatte.

De opplyser også at avtalen er godkjent av konkurransetilsynet, og vil bli gjennomført inneværende år.