Styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet skriver i en kommentar til Byggeindustrien at NHO nå har en søknad om landsforeningsetablering til behandling.

Søker etter daglig leder for landsforening for bygghåndverksbransjer

Byggmesterforbundet ønsker som kjent å bygge opp en ny landsforening for bedrifter innenfor bygghåndverksbransjene, og de søker nå etter en daglig leder for å bygge opp og lede den nye landsforeningen. Det er fortsatt ikke avklart hvor den nye landsforeningen vil bli organisert.

På landsmøtet til Byggmesterforbudet onsdag 17. juni stemte et stort flertall av delegatene for å melde forbundet ut av Byggenæringens Landsforening (BNL). Da startet også arbeidet med formelt å melde forbundet ut av BNL, og samtidig startet arbeidet med å bygge opp en ny håndverksforening.

Nå går Byggmesterforbundet ut og søker etter en daglig leder som skal ta på seg oppgaven med å bygge opp og lede den nye landsforeningen

Styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet skriver i en kommentar til Byggeindustrien at NHO nå har en søknad om landsforeningsetablering til behandling.

– NHO er etablert blant annet med grunnlag i Håndverkerforbundet, men har de senere år fått lavere oppslutning fra bygghåndverksbransjene, og dette skjer i en lang periode med historisk høy aktivitet. NHO har søknad om landsforeningsetablering til behandling og vil fatte en beslutning senere i november, skriver Sivertsen. Han peker videre på at de ikke har vurdert å legge landsforeningen inn mot andre samarbeidspartnere utenfor NHO.

– Men uavhengig av hvordan spørsmålet om posisjon i NHO, har vi behov for at en legger arbeidet med de overordnede rammebetingelsene for bedriftene inn i en mer effektiv struktur, enn det vi har fått til gjennom vårt medlemskap i BNL. Det er arbeidet med det som nå er i gang når vi har startet opp rekruttering av leder til landsforeningen, skriver Sivertsen.

På spørsmål om det er andre enn Byggmesterforbundet som skal være med i landsforeningen, eller som vil bli invitert inn, svarer han slik:

– Vi har hele tiden sagt at det er ønskelig med tilslutning fra flere håndverksbransjer, men er tydelig på at det er fordi man selv har kommet til at det er den beste løsning for dem. Jeg kan bekrefte at det er interesse fra andre bransjer. Etter vårt landsmøtevedtak om uttreden fra BNL har vi også mottatt henvendelser fra lokale håndverksmiljøer som står utenfor de landsomfattende organisasjonene, og som er positive til en tydeligere og mer effektiv organisering for bygghåndverksbedrifter, skriver Sivertsen.

Han skriver videre at landsforeningen er under etablering og det naturlig vil ta noe tid før alt er på plass.

– I overgangsperioden vil Byggmesterforbundet selv levere på de tjenester som BNL i dag gir gjennom sin arbeidsgiveravdeling, påpeker han.

– Gjennom etablering av landsforening for bygghåndverksbedrifter vil Byggmesterforbundets styre og ledelse kunne fokusere mer på våre primæroppgaver. De aller fleste av våre medlemmer er tilsluttet Byggmesterforbundet fordi den er en bransjeorganisasjon som arbeider med bransjespørsmål, kompetanse, faglig utvikling og det brede tilbudet vi blant annet gir gjennom våre fagkonsulenter, advokater og Byggmesterskolen, skriver Sivertsen, som understreker at daglig leder i landsforeningen vil lede landsforeningen, mens Byggmesterforbundet selvsagt fortsatt skal ha egen daglig leder.

Kommunikasjonssjef Jan Atle Stang i NHO bekrefter overfor Byggeindustrien at de har mottatt søknaden om etableringen av en landsforening og at den vil bli behandlet nå i november. Neste ordinære styremøte i NHO er 18. november.