- Vi fikk med oss et stort flertall i denne viktige saken for Byggmesterforbudet, og det er vi meget godt fornøyde med, sier styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbudet til Byggeindustrien.

Byggmesterforbundet melder seg ut av BNL

På landsmøtet til Byggmesterforbudet onsdag ettermiddag stemte et stort flertall av delegatene for å melde forbundet ut av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Dermed fikk styret med seg landsmøtet på sin innstilling om å melde forbudet ut av BNL, og samtidig starte arbeidet med å etablere en ny landsforening under NHO.

- Vi fikk med oss et stort flertall i denne viktige saken for Byggmesterforbudet, og det er vi meget godt fornøyde med, sier styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbudet til Byggeindustrien.

Han sier det var en god diskusjon i forkant av avstemmingen, men at det ikke kom frem noen nye momenter som endret på landsmøtets oppslutning rundt vedtaket som til slutt ble fattet.

Melder seg ut 1. juli
Dermed startet arbeidet med formelt å melde forbundet ut av BNL.

- Den formelle utmeldingen skjer 1. juli, men jeg starter arbeidet med å varsle administrasjonen i BNL om vedtaket med det samme, legger Sivertsen til. Byggmesterforbudet vil dermed være ute av BNL ved årsskiftet.

I forkant av landsmøtet uttalte Sivertsen overfor Byggeindustrien at de mener en skilsmisse fra BNL vil bli bra for Byggmesterforbundets medlemmer, slik at de igjen kan stå på egne ben.

- Vi har vært med i BNL siden oppstarten. Rammevilkårene endrer seg over tid, bransjeinteresser går i mer ulike retninger og synene på hvordan tingene bør løses i viktige saker endrer seg. Spriket blir på mange måter for stort mellom de ulike bransjeforeningene, og vi må tenke på formålet til Byggmesterforbundet og våre medlemmer. Det er ikke noe galt med ulike bransjeinteresser i BNL som følge av denne utviklingen, men vi mener vi kan tjene våre medlemmer, og det vi jobber for, bedre ved å stå utenfor BNL. Da i en landsforening hvor bygghåndverkinteressene blir tydeligere internt i NHO og ovenfor myndighetene, uttalte Sivertsen.

Han forteller at dette har vært en langvarig prosess, og at de nå er glade for å ha kommet til en slik beslutning.

- Jeg synes at det er utrolig moro at styret har fått denne tilliten etter en så lang og omfattende prosess. Jeg har selv ikke vært med hele veien, men dette arbeidet startet egentlig tilbake i 2011. Det er bare å inne se at det er ulike interesser mellom ulike parter, noe som også viste igjen i landsmøtets vedtak, sier han.

Byggmesterforbudet skal i løpet av høsten også gjennomføre endringer i vedtektene som sier at de skal være tilknyttet BNL, og dette vil skje enten på formannsmøtet i november eller i forkant av dette.

Han forteller at de nå starter arbeidet med å gå i dialog med NHO om å starte en ny håndverkforening, som foreløpig har fått navnet NHO Bygghåndverk.

- Dette arbeidet er ikke startet ennå, men er noe vi vil ta tak i så snart som praktisk mulig, sier Sivertsen.

- Viktig med avklaring
Styreleder Haakon Tronrud i BNL sier til Byggeindustrien at det var bra man nå fikk en avklaring på dette spørsmålet.

- I utgangspunktet er det egentlig positivt at det var et så stort flertall som fattes en felles beslutning. Det betyr at det er en samlet byggmesterbransje som står bak beslutningen om å samle seg på en annen måte enn i dag. På vegne av Byggmesterforbundet må vi være glade for at det ble et så stort flertall, men jeg må samtidig beklage at vi ikke kom frem til en felles løsning på dette, sier Tronrud.

Han peker på at ettersom det er såpass stor forskjell på hvordan man ønsker å prioritere sine krefter, er man best tjent å påvirke hver for seg slik at man får det talerør man trenger.

- For hele næringen og BNL er det synd at vi får en oppsplitting. Det å ha en felles tyngde inn gjennom ett talerør er positivt, men om man ikke får frem sin poltikk i et fellesskap, må vi har respekt for dette, sier Tronrud, som understreker at BNL kommer til å jobbe for å ha et godt og fruktbart forhold til Byggmesterforbudet også i tiden fremover.

Har respekt for avgjørelsen
Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL sier i en kommentar til Byggeindustrien at hans første reaksjon er at det er trist at man ikke klarer å holde BNL samlet.

- Men jeg har samtidig respekt for avgjørelsen gjennom at det var et såpass stort flertall som ønsket dette. Jeg ønsker dem lykke til med dette arbeidet. Vi i BNL må ta dette til etterretning, og se på hvordan vi skal gjøre oss best mulig skodd for å møte fremtiden, sier Sandnes. Han peker også på at dette vil få økonomiske konsekvenser for landsforeningen, og at de må ta en full vurdering av hvordan de skal se ut fremtiden.