<p>Bygg- og miljøstudentene fikk blant annet testet kunnskapene sine i Kahoot under BM-dagen på NTNU.</p>Styreleder i Næringslivsringen og forskningssjef i SINTEF Byggforsk avdeling Infrastruktur, Berit Laanke.Bygg- og miljøteknikkstudent Per Urnes er møteleder under BM-dagen 2018.Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik snakket om samhandling i nye og kommende jernbaneprosjekter i Norge.Anleggsleder Øyvind Berggren (fra venstre), HR-sjef Stig Ludvigsen og teknisk sjef Kenneth Gjessingen i Ruta Entreprenør er til stede på BM-dagen ved NTNU tirsdag. Der legger de blant annet vekt på å snakke om papirløse byggeplasser.Erlend Stendahl Spets mottok pris for beste master på bygg- og miljøteknikk på NTNU.John-Arne Berg Sivertsen (fra venstre) jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og Anders Nygaard Knutzen.Åshild Huseby (til venstre) og Marie Eliassen fikk Nyskapingsprisen 2018 for oppgaven «The Digital Workflow of Parametric Structural Design - Developing Grid Shells in a Nordic Climate».BM-dagen på NTNU.BM-dagen på NTNU.BM-dagen på NTNU.BM-dagen på NTNU.BM-dagen på NTNU.BM-dagen på NTNU.BM-dagen på NTNU.Arrangementskomiteen samlet under BM-dagen.Eskild Bakke fikk pris for beste masteroppgave innen veg- og samferdselsrelaterte emner. Prisen på 25.000 kroner ble utdelt av Kjersti Kvalheim Dunham i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Se glimt fra Bygg- og miljødagen på NTNU

Denne uken arrangerte bygg- og miljøteknikkstudentene ved NTNU i Trondheim, i samarbeid med organisasjonen Næringslivsringen, den årlige Bygg- og miljødagen.