Åshild Huseby (til venstre) og Marie Eliassen fikk Nyskapingsprisen 2018 for oppgaven «The Digital Workflow of Parametric Structural Design - Developing Grid Shells in a Nordic Climate».

Ny tilnærming til gitterskall sikret nyskapingspris

Nyskapingsprisen 2018 gikk til Marie Eliassen og Åshild Huseby for oppgaven «The Digital Workflow of Parametric Structural Design - Developing Grid Shells in a Nordic Climate».

«Dette er en oppgave som sterkt bidrar til digitaliseringen av prosjektering og konseptuell design av bygninger. Oppgave skrevet av to meget selvstendige og flinke damer», heter det i juryens begrunnelse.

Marie Eliassen og Åshild Huseby har hatt som mål i den prisvinnende oppgaven å bygge opp en framgangsmåte for parametrisk design og dimensjonering av et gitterskall i tre som skal være robust nok til å håndtere asymmetriske laster fra snø og vind.

De to vinnerne har vært å finne på stand for Multiconsult under Bygg- og miljødagen. Huseby er ansatt hos Multiconsult, og Eliassen er ansatt hos datterselskapet Johs Holt.

‒ Det blir stas å komme på kontoret med denne, smiler Huseby.

Eliassen innrømmer at de i forkant av oppgaven var skeptiske til en oppgave innen ingeniør-arkitektur, ettersom fagfeltet krever mer kreativitet enn bare to streker under svaret.

‒ Vi måtte også finne ut av alt selv og lære fra scratch, forteller hun.

De to skryter også veldig av veilederne sine på oppgaven, Anders Rønnquist og Marcin Luczkowski.

‒ De var mye av grunnen til at dette ble en bra oppgave, sier Eliassen.

Huseby forteller at hun også håper hun får bruke det de har jobbet med i oppgaven i fremtidig jobbing.

‒ Jeg ser potensialet. Det er en ny måte og modellere på, og kanskje også en ny måte å tenke på også. Det er morsomt å ha kunnskap som ikke er kjent for alle, sier hun.

Prisen deles ut av Dr.techn.Olav Olsen, og det var adminstrerende direktør Olav Weider som overrakte diplomet. Prisvinnerne får også et stipend på 25.000 kroner som de deler likt.