Fra venstre: Prosjektutvikler Helge Arild Kindervåg, driftsleder Kato Skrettingland, prosjektleder Gudmund Kvia og anleggsleder Johannes Olsen.

Fra venstre: Prosjektutvikler Helge Arild Kindervåg, driftsleder Kato Skrettingland, prosjektleder Gudmund Kvia og anleggsleder Johannes Olsen.

Risa vant hundremillioners-kontrakt for vannledning

Risa legger ny vannledning fra Ålgård til Stavanger for IVAR IKS. De er i gang med første etappe av prosjektet, og vant torsdag kontrakten for å bygge de to neste etappene også.

Risa skriver i en pressemelding at de dermed skal bygge tre av i alt fire etapper av den nye ledningen, som skal sikre vannforsyningen til alle beboerne i Stavanger og Jæren.

Etappen de nå jobber med er på 6,3 kilometer, mens de to neste etappene er på totalt 17 kilometer. Summen på den nye kontrakten er på i underkant av 300 millioner kroner, mens den totale verdien på de tre etappene er på om lag 360 millioner.

Den nye ledningen skal være ferdig sommeren 2024, og skal gå mye av den samme strekningen som den nåværende hovedvannledningen. Prosjektleder Gudmund Kvia i Risa var med på å bygge den eksisterende ledningen for vel 20 år siden, og kjenner godt til utfordringene som arbeidene innebærer.

– Vi nærmer oss nå ferdigstillelse av første etappe, slik at det passer godt inn med oppstart av de neste etappene, sier Kvia i pressemeldingen.

– Vi ønsker å takke IVAR for et fantastisk godt samarbeid så langt. Med den gode dialogen som har vært i første etappe, er det ekstra interessant for Risa å få være med å bygge de neste, legger han til.

IVAR IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon, og eies av 12 kommuner. Byggeleder Arild Anfindsen i selskapet sier til Stavanger Aftenblad at hensikten med den nye ledningen er økt sikkerhet.

– Det er ingenting galt med vannledningen som allerede går fra Ålgård til Stavanger. Dette er bare for ekstra sikkerhet. Det blir mer og mer tanke på sikkerhet i samfunnet. I Oslo, for eksempel, har de flere vannledninger for ekstra sikkerhet, sier han til avisen.

Anfindsen legger til at de på sikt kommer til å bruke begge ledningene like mye, kanskje annenhver dag.