Hundvågtunnelen er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen
Hundvågtunnelen er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder. Foto: Statens vegvesen

Risa vant driftskontrakt til en halv milliard

Maskinentreprenør Risa skal drifte riksveiene i Rogaland sør for Boknafjorden, og over Agder-grensen til Flekkefjord, de neste fem årene.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag.

Kontrakten er verd 508 millioner kroner før merverdiavgift.

Risa er godt kjent i området, og var entreprenør på driftskontrakt Dalane fra 2003 til 2007, og Stavanger fra 2006 til 2017.

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del oppdraget, skriver Vegvesenet.

Kontrakten dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Risa og Statens vegvesen har signert for drift og vedlikehold av riks- og europaveier i Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland. Foto: Lise Underhaug / Risa

Risa og Statens vegvesen har signert for drift og vedlikehold av riks- og europaveier i Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland. Foto: Lise Underhaug / Risa

Kontrakten omfatter 451 kilometer riksvei, inkludert 100 kilometer gang- og sykkelvei:

  • E39-strekningen fra Mortavika fergekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.
  • Riksvei 426 til Egersund.
  • Østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfast og opp til Hjelmeland fergekai.
  • Riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren.

Vegvesenet har et mål om halvere utslippet på sine prosjekter innen 2030, og driftskontrakten har også krav til rapportering og kutt av CO2-utslipp.

– Entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy, sier prosjektleder Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen.

Vegvesenet har blant annet strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask.

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må det holdes et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier.

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år.

Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2.000 på det laveste og helt opp til 60.000 i byområder i Stavanger.