Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland, sier det har vært en jevn konkurranse, hvor de tre best kvalifiserte leverandørene er med videre i konkurransen. Foto: Statens vegvesen

Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland, sier det har vært en jevn konkurranse, hvor de tre best kvalifiserte leverandørene er med videre i konkurransen. Foto: Statens vegvesen

Disse tre skal konkurrere om å bygge E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn

Staten vegvesen har valgt ut hvilke tre leverandører som er med videre i konkurransen om å få levere tilbud til ny E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn.

Det var fem leverandører som ønsket å delta i konkurransen om å bygge de to trassene i prosjektet, Aldesa Construcciones S.A, Bertelsen & Garpestad AS, Hæhre Entreprenør AS, Johs. J. Syltern AS og Risa AS.

– Det har vært en jevn og utfordrende konkurranse. Alle leverandørene er kvalifisert for å gjøre jobben, men vi har valgt å gå videre med de tre som vi anser som best kvalifisert, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland i en pressemelding.

De tre leverandørene som er med videre i konkurransen er:
Bertelsen & Garpestad AS
Hæhre Entreprenør AS
Johs. J. Syltern AS

Kontrakten det skal konkurreres om er en totalentreprise, og konkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger. Avklaringsgrunnlaget ble sendt ut 18. mai, og fristen for å levere første tilbud er 19. august. Frist for å levere endelig tilbud er satt til 14. oktober.

Statens vegvesen har beregnet totalkostnaden til drøyt 550 millioner kroner (2022-kr) for de to parsellene.

– Vi har stor tro på at vi får et godt sluttresultat i konkurransen, og blir stående igjen med den beste leverandøren til slutt. Samtidig ønsker vi å takke Aldesa Construcciones S.A og Risa AS for deres deltakelse i konkurransen, sier Bård Nyland.

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6, med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veilinje går stort sett i lett terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger, samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av veien ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene, påpeker Nyland.