Kontrakten ble signert av Bjørn Velken (f.v.), Bjørn Risa og Marianne Shesak tirsdag 5. april. Foto: Risa

Kontrakten ble signert av Bjørn Velken (f.v.), Bjørn Risa og Marianne Shesak tirsdag 5. april. Foto: Risa

Risa og Kruse Smith Anlegg signerte for ny etappe i Bussveien-prosjektet

Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS, med COWI som rådgiver, har i sitt arbeidsfellesskap KSR signert kontrakt med Rogaland fylkeskommune for den største kontrakten i Bussveien-prosjektet.

Kontrakten ble signert av Bjørn Risa, (Risa) Bjørn Velken (Kruse Smith) og Marianne Shesak (Rogaland fylkeskommune) tirsdag 5.april.

– Kontrakten som er en totalentreprise gjelder prosjektering og bygging av bussvei mellom Stasjonsveien på Vaulen og Gauselvågen på Gausel, via Jåttåvågen, heter det i en pressemelding.

– Dette er ufattelig kjekt. En kontrakt på over 1,3 milliarder, som er det største enkeltprosjektet i Bussveien, og utrolig viktig for at vi skal komme i mål med hele prosjektet. Og fordi det er så stort, er det et viktig prosjekt for hele regionen. Entreprenøren skal for eksempel ha med seg mange lærlinger, sier fylkesordfører Marianne Shesak til Rogaland fylkeskommunes nettsider.

KSR vant kontrakten og som dermed skal bygge et lokk over rundkjøringen ved Jåttå videregående skole som blir et viktig knutepunkt mellom bussveien, det nye sykehuset, jernbanen og universitetet. På lokket blir området disponert for gående, syklende og de som skal bruke tog og buss. Bilene blir ledet under bakken i en ny rundkjøring.

Langs Jåttåvågen skal det etableres bussvei, gang- og sykkelvei før den krysser jernbanen over en bro. Broen blir en ny forbindelse mellom Hinna og Jåttåvågen for gående og syklende. I Hinnasvingene blir ordinær biltrafikk senket under bakken i kulvert, mens buss- gang- og sykkeltrafikk avvikles på bakkeplan.

Prosjektet skal stå klart til åpningen av bussveien mellom Stavanger og Sandnes i 2026.