Rindal går av som konsernsjef i Moelven

Styret i Moelven Industrier ASA har i dag blitt enige med Hans Rindal om at han fratrer stillingen som konsernsjef.

Rindal har vært ansatt i Moelven Industrier ASA siden 1995 og har vært konsernsjef siden 2006.

Moelven Industrier ASA har vært igjennom en krevende periode siden finanskrisen og har slitt med svake og til dels negative resultater. Resultatene så langt i 2014 viser en god forbedring, godt hjulpet av effekter av interne forbedringstiltak og et bedre marked.

Styreleder i Moelven Industrier ASA, Asbjørn Reinkind, takker Rindal for innsatsen gjennom 19 år i Moelven.

- Det er gjennom de siste årene startet opp flere viktige prosjekter for å sikre Moelven en konkurransedyktig og robust plattform og på den måten skape vekst og utvikle aksjonærverdier. Styret er opptatt av å videreføre de tiltak og prosjekter som er igangsatt, sier Reinkind. Han sier til Byggeindustrien at styret nå mente at tidspunktet for et skifte var riktig.

Ulik arbeidsform

Det ligger likevel i kortene at Rindal Reinkind har hatt ulike arbeidsformer. 

– Styrets leder og jeg hadde så forskjellig arbeidsform at dette var beste løsning, sier Hans Rindal til Østlendingen.

– Jeg forstår godt at Rindal har opplevd ulikheter i arbeidsform. Dagens styre har vært langt tettere på og mer direkte involvert i forbedringsprosjektene for å få snudd virksomheten, og vi er på god veg. Det er mange selskaper i Moelven som har levert gode resultater. Utfordringen er å få de enda bedre og å få til betydelig forbedring på dem som over tid har levert svake resultater, sier Asbjørn Reinkind til avisa.

Ny leder må fortsette forbedringsarbeidet

Styret har konstituert Morten Kristiansen (55) som ny konsernsjef. Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 2000. Han kommer nå fra stillingen som direktør i Moelven Industrier med ansvar for område Skog.

Styret vil avvente noe tid før prosessen med rekruttering av ny konsernsjef startes.

- Hvilke hovedutfordringer må en ny konsernsjef være i stand til å takle?

- Det er mye på gang i Moelven-konsernet, men det er også store forskjeller mellom du ulike virksomhetene. En del presterer veldig bra, mens noen må forbedres. Dette forbedringsarbeidet blir viktig for en ny konsernsjef, samtidig som selskapet må bli enda bedre på områder vi er gode på allerede, presiserer han til Byggeindustrien. 

Kamp om marginene

- Hvordan ser Moelven på markedet slik verden ser ut nå?

- Det er helt klart et krevende marked, som i en periode har gått opp både i volum og pris. Vi har også vært gjennom en valutaproblematikk, hvor vi for ett år siden fikk mer svensk konkurranse inn i det norske markedet. Dette har nå bedret seg noe, men samtidig ser vi at tømmerprisene har gått veldig opp. Det er en kamp om marginene. Likevel ser vi  en forbedring i første halvår, sier styrelederen.

Får med seg en "paraply"

Hans Rindal sier til avisa GD at han har fått en grei løsning. Avisa opplyser at Rindal i 2013 hadde en lønn på 2,6 millioner kroner. Han får med seg en «paraply» på inntil halvannen årslønn når han går.

─ Vi kaller det ikke "fallskjerm" i Moelven, for den er mindre og du får den kun hvis det begynner å regne. I likhet med mange ledere har jeg fått en avtale der styret kan be meg om å slutte når det vil uten begrunnelse. Motytelsen er at de må betale basislønnen i inntil 18 måneder fratrukket det jeg eventuelt tjener i ny jobb, sier han.

─ Nå skal jeg søke jobb, det blir første gang på 19 år, sier han til GD.