Ønsker å erstatte dagens H-verdi med nytt system

Et nytt sett med tapsbaserte indikatorer skal etter planen erstatte dagens H-verdi.