Illustrasjonsfoto: Bergene Holm
Illustrasjonsfoto: Bergene Holm

Økt omsetning, men lavere resultat for Bergene Holm

Bergene Holms driftsinntekter for 2022 endte 2.323,3 millioner kroner, mot 2.199,7 millioner året før. Etter avskrivninger på 49,7 millioner kroner (43) oppnådde konsernet et driftsresultat på 411,7 millioner kroner mot 574,7 året før.

Resultatet etter skatt ble på 329,2 millioner kroner (464,4).

– Bergene Holm Eiendom AS oppnådde overskudd i 2022, mens satsingen på Biozin AS fortsatt påvirket konsernets resultat. Biozin-prosjektet har våren 2023 endret karakter, skriver selskapet i en pressemelding.

Årets aktiverte investeringer ble på 154 millioner kroner (153,8). Anlegg under utførelse er på 126,8 millioner kroner (59,1).

– Etter halvannet år med ekstraordinær omsetning og rekordhøy produksjons-, pris og markedsaktivitet, endte 2022 med lav etterspørsel, reduserte priser og uforutsigbarhet i markedet nasjonalt og globalt. 2022 startet med et godt trelastsalg til gode priser, før markedet snudde andre halvår, med svakere salg og sterkt fallende trelastpriser. Gjennom hele 2020 og 2021 prioriterte konsernet å dekke den ekstreme etterspørselen etter trelast i Norge, på bekostning av eksportmarkedet. Utover høsten 2022 ble eksportaktiviteten tatt opp igjen, men i et fallende marked. Videre har svært lave priser på trelast inn i 2023, gitt en uventet god etterspørsel i det norske markedet første halvår. Dette volatile markedet er tidvis krevende å manøvrere i med hensyn til leveranser og pris, når alle driftskostnader blir merkbart høyere, heter det i meldingen fra selskapet.

– De siste årenes gode driftsresultater har gitt selskapet mulighet til å igangsette en omfattende og fremtidsrettet investeringsplan frem mot 2030. Trelastproduksjonen vil øke med 20 prosent til vel 750.000 kubikkmeter trelast i 2025 og nærmere 400 millioner kroner skal de neste årene resultere i ny produksjonsteknologi, økt kapasitet og nye produkter som kommer våre ansatte, kunder og miljøet til gode, skriver selskapet videre.