F.v: Jannik Falck (administrerende direktør og managing partner i GPTW), Vivi Fuhr Hjelde (HR- og organisasjonssjef i Norgeshus) og Dag Runar Båtvik (administrerende direktør i Norgeshus). Foto: Norgeshus

Norgeshus er igjen sertifisert som en Great Place To Work-bedrift

Norgeshus har nok en gang innfridd de krav som stilles for å bli sertifisert av Great Place To Work (GPTW) - en global standard som kjennetegner en god arbeidsplass.

Administrerende direktør i Norgeshus Dag Runar Båtvik er svært fornøyd med nok en gang å bli sertifisert.

– I Norgeshus har vi alltid vært opptatt av å legge til rette for gode arbeidsforhold for våre om lag 1400 ansatte i kjeden. Sertifiseringen vi nå har mottatt gir et signal om at vi gjør mye riktig, og at mange opplever Norgeshus som en god arbeidsplass. Dette er med å styrke vår posisjon i en bransje med stor konkurranse, sier han i en pressemelding fra Norgeshus.

Vivi Fuhr Hjelde, HR- og organisasjonssjef i Norgeshus, har det overordnede ansvaret for gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen og er svært godt fornøyd med årets gjennomføring.

– Ut ifra de svarene vi har fått inn er det selvfølgelig gledelig å se at mange trives i jobbene sine, men vel så viktig er det å avdekke de områdene der vi ikke scorer like godt. Undersøkelsen er frivillig å delta på, men med en svarprosent på 85 har vi et svært solid grunnlag for å jobbe mot et enda bedre arbeidsmiljø, sier Hjelde.

Prognosene viser at det vil bli utfordringer med tanke på manglende bemanning innen byggenæringen i årene som kommer. Ikke vil det bare bli en kamp om å skaffe folk, det vil også bli en kamp for å sikre seg de best kvalifiserte.

– Vi har trua på at resultatene vi oppnår ved å aktivt jobbe med arbeidsmiljøet vil styrke vår merkevare ytterligere. Dette vil komme oss til gode både ved fremtidige ansettelser, men selvfølgelig også i kampen om kundene, sier markedssjef Øyvind Eidem i Norgeshus.

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør og managing partner i GPTW har fulgt Norgeshus i de årene de har samarbeidet. Han kan fortelle at Norgeshus har lagt ned mye jobb i forbedringsarbeid knyttet til kultur og arbeidsmiljø, og at dette har gitt resultater.

- Forskning viser at når ansatte opplever gjensidig tillit, og trives og føler seg verdsatt, skaper dette en høyere arbeidsmoral og en mer effektiv arbeidshverdag som kommer alle parter til gode. For Norgeshus sin del opplever jeg en ledelse som viser et ekte engasjement for menneskene som jobber der, sier han.