Anders Brænden (t.v.) tester den nye VR-løsningen sammen med Jon-Olav E. Sigvartsen. 

Norgeshus JOS-Bygg tar digitaliseringen ett skritt videre - fullfører salgsprosessen med VR

Jon-Olav E. Sigvartsen og JOS-Bygg var raskt ute med å ta i bruk nye digitale løsninger i sin byggmestervirksomhet - noe de har hatt stor effekt av. Nå tar de digitaliseringsarbeidet et nytt steg videre ved bruk av Virtual Reality (VR).

(Klikk for større versjon)

– Det er flere virksomheter i byggebransjen som benytter seg av ulike VR-løsninger for å vise frem sine produkter og prosjekter, men sammen med Norgeshus har vi nå tatt dette et skritt videre, der vi har utviklet en VR-løsning med prisgenerator. Det betyr at kundene kan gå inn i den virtuelle verden, studere sin fremtidige bolig i reelle omgivelser på byggefeltet - man kan gå inn i boligen og gjennomføre alle sine tilvalg - der man samtidig også får presentert oppdaterte priser forløpende. Etter hvert som kjøperen har gjort sine valg oppdateres et tilvalgsskjema med både bilder og priser på valgene. Det betyr at kunden etter en runde i den virtuelle verden kan se sin bolig med alle valg, samtidig som man automatisk har oversikt over pris for ferdig bolig. Så langt vi kjenner til er dette første gang noe slikt er gjort i byggebransjen, sier en tydelig fornøyd Jon-Olav E. Sigvartsen til Byggeindustrien.

Det er Norgeshus markedsavdeling i Trondheim som har utviklet det nye konseptet sammen med Sigvartsen og Anders Brænden i Norgeshus JOS-Bygg, og de har i første omgang laget løsningen for prosjektet «Sjøsiden» ved Hurdalssjøen i Nannestad. Her skal JOS-Bygg etablere 13 boliger fordelt på tre ulike boligtyper og alle disse finnes nå i den virtuelle verden - og kundene kan dermed få et så reelt innblikk i hvordan det ferdige prosjektet skal bli.

– Vi har stor tro på at dette vil bli en svært god løsning for vår næring. Vi selger våre kunders største investeringsobjekt gjennom livet, uten at de kan se hva de kjøper, annet enn på tegninger og på produktprøver. Vårt mål er å gi våre kunder en enda bedre kjøpsopplevelse og kostnadskontroll. Så langt har vi kun hatt et fåtall kunder inne for å teste konseptet – men løsningen fungerer meget bra og prosessen er god, sier Sigvartsen.

Tidlige tilvalg
Hovedmålet med løsningen er i tillegg til å gi kunden en god og ekte opplevelse av hvordan det ferdige prosjektet skal bli, å kunne få kundene til å gjøre sine valg så tidlig som mulig i prosessen.

– Ved at vi tidlig får på plass alle tilpasninger og tilvalg, vil den videre prosessen bli langt mer strømlinjeformet. Vi slipper dyre og tidkrevende justeringer underveis, og vi kan enkelt finne ut hvilke tilpasninger det er praktisk mulig å få gjennom - og ikke minst til hvilken pris, forteller Brænden.

(Klikk for større versjon)

Dette er noe Norgeshus JOS-Bygg har vært opptatt av tidligere også. Alle deres prosjekter bygges med full bruk av BIM og det kjøres krasjtester i forkant for å hindre mulige overraskelser.

JOS-Bygg

- Etablert av Jon-Olav E. Sigvartsen.
- Hovedkontor på Dal i Akershus.
- Hovednedslagsfeltet er nord på Romerike. 
- Omsatte for rundt 130 millioner kroner i 2017 – hvor de igangsatte 56 boliger.
- Har for tiden en ordrereserve på rundt 120 millioner kroner.
- Er 33 ansatte.

– Vi har hatt stor nytte av vår digitale satsing. Vi sparer både tid og penger og kundene får et bedre produkt - til rett tid. Den digitale satsingen har definitivt vært med på å bidra til veksten vi har opplevd - og ikke minst ser vi dette på bunnlinja, legger Sigvartsen til.

Nå håper de at VR-løsningen vil bidra til en ytterligere bedring av både produktet og kundenes opplevelse av hele prosessen.

Sigvartsen og Brænden forteller at deres satsing på digitale opplevelser for kunden - der man i langt større grad kan sette seg inn i hvilke produkt man faktisk handler, har hatt stor innvirkning på salgsprosessen.

– Ved at vi kan vise frem hvordan prosjektet faktisk blir, vil prosessen med å ta den endelige beslutningen bli enklere for huskjøperen - og vi har sett en enorm utvikling på dette den senere tiden, sier Brænden.

(Klikk for større versjon)

Omfattende prosess
Norgeshus og JOS-Bygg har brukt store ressurser gjennom det siste året på å videreutvikle den nye VR-løsningen.

– Vi har testet og optimalisert VR-konseptet i gjennom en lengre periode, men det er først de siste 3-4 månedene vi har fått på plass noe jeg mener har vært godt nok til å presentere i markedet. Tidligere har ikke kvaliteten på produktet vært god nok til bruken vi nå ser for oss. Detaljnivået og brukervennligheten har ikke vært tilfredsstillende. Nå har vi et produkt vi er meget godt fornøyde med, og vi er spente på responsen i markedet, sier Sigvartsen.

VR-løsningen blir lansert i markedet i disse dager - og Sigvartsen forventer at dette er noe de vil bruke på alle deres større prosjekter i tiden fremover - og at det også vil bli rullet ut i hele kjeden.

– Vi har bare sett starten på denne satsingen, og vi har store forhåpninger til den videre utviklingen. VR-teknologien er tett knyttet opp mot spillteknologien, og her går utviklingen raskt - noe vi vil merke i hele vår bransje fremover, mener han.

(Slik fungerer løsningen i den virtuelle verden)