Norgeshus ansetter forretningsutvikler og ny regionsjef

Som et ledd i målsettingen om fortsatt å være Norges mest lønnsomme boligbygger, har Norgeshus gjort endringer i sin administrasjon ved å opprette en ny stilling.

Tidligere regionsjef for nord, Harald Hårvik, har gått over i rollen som forretningsutvikler og LEAN – general. Han skal nå jobbe enda tettere opp imot kjedens 118 forhandlere med utviklings- og forbedringsarbeid.

F.v. Tony Røshagen, daglig leder Dag Runar Båtvik og Harald Hårvik. Foto: Norgeshus

– I Norgeshus er vi opptatt av forhandlernes økonomiske utvikling. I flere år har LEAN vært en sentral arbeidsmetodikk med svært gode resultater. Målet ligger i å utføre mer med de samme ressursene - uten å løpe fortere. Med utgangspunkt i LEAN har vi utviklet en egen Norgeshusmetode tilpasset våre egne medlemmers hverdag. Gjennom en tettere oppfølging av våre medarbeidere har vi tro på at dette vil skape entusiasme for kontinuerlig forbedring, sier Hårvik i en pressmelding fra Norgeshus.

Tony Røshagen har tatt over stillingen som regionsjef i nord. Han har tidligere jobbet som salgssjef i Saltdalshytta og flere år som megler. Han vil fra sitt regionskontor i Bodø følge opp og utvikle regionens 14 forhandlerne, og samtidig utvikle regionen videre.

– I min rolle som leder er jeg svært opptatt av at mine medarbeidere skal ha utvikling både innen målbare økonomiske driftsresultat, men vel så viktig - utvikling på det menneskelige plan. Slik Norgeshus er organisert med egne regionsjefer og en filosofi om å være best på folk, ligger alt til rette for at jeg kan jobbe videre med utvikling. Jeg ser frem til å bistå forhandlerne i region nord med å nå sine mål, sier Røshagen.