Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab, konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab. Foto: Multiconsult

Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab, konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab. Foto: Multiconsult

Multiconsult kjøper A-lab

Multiconsult blir majoritetseier i arkitekturselskapet A-lab.

Multiconsult overtar 70 prosent av eierskapet i A-lab. Selskapet består av 140 medarbeidere fra 20 land med kontorer i Oslo, Portugal, Frankrike og Danmark.

– A-lab blir et datterselskap av Multiconsult ASA og skal fortsatt drives som en selvstendig enhet med egen identitet. Med ny støtte fra Multiconsults tverrfaglige miljø skal A-lab videreutvikle sine styrker og egenart, heter det i en melding fra konsernet,

– Multiconsult investerer i A-lab fordi vi har tro på deres tilnærming til arkitektur og byutvikling som verktøy i samfunnsutviklingen. Et tverrfaglig samarbeid mellom de beste kompetansemiljøene er viktig for å løse utfordringer samfunnet står overfor. Jeg er derfor veldig fornøyd med at A-lab ønsker å knytte seg til Multiconsult. Jeg har stor tro på at vi har mye å tilføre hverandre og at vi i fellesskap blir en enda tydeligere samfunnsaktør, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult, i meldingen.

– Vi skal ta godt vare på alle relasjonene og prosjektene våre, og vil med dette kunne tilføre helt ny verdi. Bærekraftutfordringene og det teknologiske skiftet vi ser komme gjør at faget vårt er i endring. Vi har dårlig tid. For fortsatt å kunne ta aktiv en rolle i samfunnsutviklingen, må vi stadig fornye oss og jobbe enda tettere tverrfaglig innenfor spesialområder av ingeniørfagene, bærekraft og teknologi. Gjennom samarbeidet med Multiconsult får vi også tilgang til et miljø som har vist at de er blant de beste i landet på å tiltrekke og utvikle talenter, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-lab arkitekter, i meldingen. 

– A-lab har en særlig sterk posisjon innen konseptutvikling, by- og stedsutvikling og urbanisme. Sammen med A-lab ser Multiconsult muligheten for å posisjonere større deler av selskapets tjenestespekter i en tidlig fase, heter det videre i meldingen.

I 2008 kjøpte Multiconsult seg inn i Link arkitektur.

– LINK og A-lab representerer to sterke arkitektmiljøer. Med hver våre spesialområder vil vi til sammen tilføre Multiconsult kunnskap og kapasitet til å drive utviklingen i retning mot det grønne skiftet. Målet er å optimalisere potensialet mellom høye miljøambisjoner, sosial bærekraft og økonomisk lønnsomhet i prosjektene, sier Grethe Haugland, administrerende direktør i LINK Arkitektur Norge.

Alle partnerne i A-lab fortsetter i selskapet og selskapet beholder sine lokaler på Skøyen.