Foto: Arve Brekkhus

Krogstad: Kompetansekrav viktigste seriøsitetsgrep

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet var tydelig på at kompetansekrav er det viktigste seriøsitetsgrepet norske myndigheter kan ta.

- Vi har sagt at bedre kontroll og samordning av tilsyn er viktige tiltak, men det viktigste er å ha en bransje som er kontrollerbar. Mange sier nå at den er delvis ukontrollerbar. Derfor må vi flytte å flytte arbeidet oppover i kontraktkjeden. Sammen med blant annet BNL og KS har vi kommet frem til at det viktigste vi kan gjøre er å stille krav til kompetanse og lærlinger. Det offentlige må stille krav om dette, for i det øyeblikket vil en del bedrifter som vi ikke vil ha falle fra, sa Steinar Krogstad i sitt innlegg på Byggedagene.

Han peker på Skien kommune som var tidlig ute med å sette seriøsitetskrav i sine anbudskontrakter. Det førte ifølge dem til at antall entreprenører som møtte opp på befaringer falt fra 15 til fem selskap.

Krogstad er også klar på at mål om produktivitet og kostnadsreduksjoner ikke vil bli nådd dersom utviklingen fortsetter.

- Hvis bransjen ikke har ambisjon om å øke produktiviteten så kan de fortsette slik, men dette kan ikke være utviklingsveien hvis Bygg21 skal nå målet, sa Krogstad.

- Det spesielle med den norske modellen er at det er en kobling mellom praktisk og teoretisk kompetanse, gjennom en arbeidskultur hvor det er en særegen dialog med ledelsen i alle ledd. Denne uformelle formen for å drive prosjektene på er veldig effektiv, men dårlig beskrevet. Ting blir løst underveis. Nå ser vi at ting ikke blir løst underveis, fordi arbeiderne kommer fra en annen arbeidskultur hvor dette ikke er vanlig. Så kompetanse er viktig, men arbeidskultur er like viktig, la han til.