Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: NKF

Kommune-Norge: - Ingen grunn til å vente på myndighetene

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er positiv til byggenæringens ønske om å få klimakrav inn i byggeforskriften, men mener mye kan gjøres uten noen endring i hverken lov eller forskrifter.

– NKF stiller seg bak å innarbeide klimakrav i byggeforskriften. Samtidig mener vi det mye mer som kan gjøres, uten å måtte gå via lov- eller forskriftsendring. Da må selvsagt bestillerne, ikke minst kommunene som landets største byggherre, bli tydeligere og mer krevende overfor bygge- og anleggsbransjen, skriver administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, i en epost til Byggeindustrien.

Aale-Hansen påpeker at dette arbeidet allerede er i gang. Olav 5s gate i Oslo rustes opp utslippsfritt som Norges, første anleggsprosjekt som gjennomføres ikke bare uten bruk av fossilt brennstoff, men helt uten klimagassutslipp fra maskinene på plassen. Krav om fossilfrie og utslippsfrie prosjekter er nå i flere kommunale kontrakter.

– På område etter område setter kommunene nye klimakrav – både knyttet til bygging og løpende drift og vedlikehold. Her møter vi samtidig andre regler som utfordrer ny tekning. Hvorfor skal for eksempel ikke et hus kommunen eier, som produserer overskuddsstrøm, kunne dele strømmen videre med andre hus kommunene eier? skriver Aale-Hansen.

I kommentaren varsler han stadig strengere klimakrav til bygge- og anleggsbransjen fra kommunale bestillere.

– Samtidig skal vi ha forståelse for at ikke alle aktører er store. Hverken kommunene eller bygge- og anleggsvirksomhetene. Det betyr at alle ikke dermed har like brede skuldre til å bære utvikling av nye rutiner, krav og arbeidsmetoder. Det krever tross alt innsats og ressurser for å utvikle nye innkjøpsrutiner, gjennomføre anbudsrunder og ikke minst klare å utvikle teknologi og materialer som tilfredsstiller strengere klimakrav. Noen må derfor gå foran, eller være villig til å ta en større del av børa. Dette skjer i kommune-Norge der tidvis de store kommunene kan ta noe av risikoen som en mindre entreprenør aksepterer å påta seg, men ikke nødvendigvis har økonomi til, skriver NKF-sjefen.

Aale-Hansen og NKF skryter av bygge- og anleggsnæringen og retter en honnør til engasjementet til de store aktørene.

– På vegne av Kommune-Norge gleder vi oss til å være krevende kunder og sammen bidra til en stadig mer klimavennlig byggenæring. Det er imidlertid mye vi kan gjøre som ikke krever lov- eller forskriftsendring. Det krever bare nytenkning, nye rutiner og nye måter å samarbeide på. Dermed er det ingen grunn til å sitte å vente på at myndighetene skal komme med en pekefinger om hva vi skal gjøre. Tvert imot – la oss ta samfunnsansvaret og gå foran, skriver han.