Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg

Mæland vil ikke bruke byggeforskriftene for å få en mer miljøvennlig byggenæring: – Næringen må kjenne sin besøkelsestid

I en aviskommentar etterlyser fem toneangivende bedriftsledere i byggenæringen strengere krav til lavere klimagassutslipp fra byggevarer. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland svarer med å sende ballen tilbake til næringen.

Rockwool-sjef Morten Andersen, administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge, Veidekke-konsernsjef Jimmy Bengtsson, miljø- og innovasjonsdirektør Kjersti Folvik i Aspelin Ramm og Protan-konsernsjef Erik Øyno utfordret kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en kommentar i Aftenposten forrige uke.

«Skal utslippene ned, trenger vi krav som regulerer klimagassutslipp i byggematerialer. Vi mener at byggeforskriftene er et fint sted å starte», skriver bransjetoppene til statsråden.

Monica Mæland utfordres til å stille strenge krav til klimagassutslipp fra hele livsløpet til bygg, fra produksjon til avhending. Kommentarforfatterne etterlyser funksjonskrav til klimagassutslipp av materialer, men også en årlig innstramning av kravet for å gi forutsigbarhet for næringen. Fra 2020 må de første kravene til klimagassreduksjoner være på plass, heter det i kommentaren.

‒ Trenger andre virkemidler
Komunal- og moderniseringsministeren svarer byggenæringen i en epost til Byggeindustrien tirsdag. Mæland påpeker her at selv om byggsektoren i dag står for rundt 40 prosent av energibruken i Norge, utgjør sektorens egne klimagassutslipp kun rundt to prosent de samlede utslippene.

‒ Bygg har imidlertid stor påvirkning på utslipp fra andre sektorer, for eksempel knyttet til produksjon og transport av byggematerialer. Det er vi oppmerksomme på i videreutvikling av krav til bygg, sier Mæland.

Statsråden er ikke overbevist om at løsningen ligger i nye krav i byggeforskriftene.

‒ Det er samtidig viktig at vi har klart for oss hva bygningsregelverket faktisk er. Med krav i TEK setter vi grensen for det absolutte minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. Det er ikke med forskriftene vi skal trekke opp de nye løsningene og legge lista for høye ambisjonene. Forskrifter må ligge på et realistisk nivå, som hele næringen kan følge. Jeg tror vi trenger andre virkemidler for å utløse innovative løsninger i en ambisiøs næring, sier hun.

‒ Passivt
‒ I innlegget spør næringen etter krav. Det synes jeg kan virke litt passivt. Hvorfor vente på et krav? Hvis dere mener dere har løsningene nå, hvorfor tar dere de ikke i bruk og får et konkurransefortrinn for framtiden. Her må næringen kjenne sin besøkelsestid, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsministeren mener det må være opp til byggevareprodusentene og resten av næringen å selge budskapet om lavere klimagassutslipp i norske varer til de norske forbrukerne, det norske næringslivet og til utlandet.

‒ Her har dere et konkurransefortrinn. Bruk det! Retningen er klar – vi skal mot et lavutslippssamfunn. Næringslivet må kunne levere bidrag uten at staten tar frem verken pisk eller gulrot.