Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Foto: Moment Studio /BN. 

Halvparten av BNL-bedriftene har problemer med å få tak i fagarbeidere

BNLs årlige medlemsundersøkelse bekrefter at nesten halvparten av bedriftene i byggenæringen har problemer med å få tak i fagarbeidere. I enkelte bransjer er det enda vanskeligere.

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse "Byggenæringens fremtidsbarometer" hvor det stilles spørsmål blant annet kompetansebehov.

Gode muligheter for jobb
Halvparten av bedriftene i undersøkelsen (45 prosent) svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere.

– Undersøkelsen bekrefter Kompetansebehovsutvalget (KBU) rapport som også peker på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL, i en melding.

Leegaard mener at stor etterspørsel etter kompetanse vil gi jobbutsikter til de av landets 16-åringer som velger bygg- og anleggsteknikk. 1. mars er fristen for videregående opplæring.

– Det er også store forskjeller mellom bransjene. Hele åtte av ti bedrifter innen ventilasjon- og blikkenslagere, anleggsgartnere og takentreprenørene svarer at de sliter med å få tak i fagfolk, forteller Leegaard. 

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden.

Undersøkelsen er sendt ut på e-post til over 3300 bedriftsledere.

Over 700 bedrifter har svart.

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 7. januar til 24. januar 2020

Svarene i undersøkelsen er ikke veid. Det innebærer at hver bedrift teller like mye selv om det er store forskjeller i størrelsen på bedriftene.

Hele undersøkelsen Byggenæringens Fremtidsbarometer 2020 blir lansert i mars.

Lærlinger
67 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen klarer å få tak i lærlinger. Her er det imidlertid også store variasjoner innen ulike fag.

– Det er spesielt de mindre fagene som sliter med å få tak i lærlinger, men 86 prosent av rørleggerbedriftene får tak i lærlinger, sier Leegaard.

Flinkest til å ta inn lærlinger

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at bedrifter i byggenæringen er flinkest i klassen til å ta inn lærlinger.

– Ved utgangen av 2019 hadde 86 prosent av søkerne som gikk bygg- og anleggsteknikk fått seg læreplass, opplyser Leegaard.

Næring i stor endring
– Byggenæringen trenger ungdom og ikke minst flere jenter til å velge bygg- og anleggsteknikk. For ungdom som er interessert i ny teknologi og bidra til å få ned klimautslippene, er også byggenæringen et godt alternativ. Det skjer veldig mye spennende innen 3D-modellering, VR, drone og robotteknologi og ikke minst big data som vil løfte næringen i årene fremover. Samtidig vil næringen også være en viktig medspiller for å få ned klimautslippene fremover, sier han.

Mange veier videre
Det er viktig å påpeke at selv om vi trenger spesielt fagarbeidere, er det også mange utviklingsmuligheter videre etter man har tatt et fag- eller svennebrev, skriver BNL i meldingen.

– Et fag eller svennebrev er et svært godt utgangspunkt for de som bestemmer seg til å bli ingeniør eller starte egen bedrift som mester. Vi ser også at de som kommer inn i næringen får god mulighet til å ta mye ansvar og utvikle seg. Det finnes få kjedelige dager på jobb i denne næringen, avslutter Leegaard.