Partileder Jonas Gahr Støre gir oppmuntrende oppmerksomhet og roser Byggebransjens uropatrulje i Tondheim og Vidar Sagmyr.

– God rekruttering middel mot mafia i byggebransjen

Satsing på lærlinger er beste middel mot organisert kriminalitet i byggebransjen, mener Veidekke-leder, mens Jonas Gahr Støre delte ut stjerne til uropatrulje i Trondheim torsdag.

Mafia-tilstander som i byggebransjen på Østlandet har fått mindre fotfeste i Midt-Norge, mener Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim.

Han har i et par år samlet tips om useriøse aktører, og drar rundt på byggeplasser for å rapportere til myndighetene om aktører om driver ulovlig. Det har vært alvorlige brudd på sikkerhet for arbeidere, eller tvilsomme arbeidskontrakter for utenlandske arbeidere uten rettigheter og uten at skatt betales.

Konkurransekraft

Veidekke-leder Ståle Brovold mener byggenæringen må satse på lærlinger og god opplæring som botemiddel mot useriøse aktører.

– Vi må klare å holde svarte firmaer unna virksomheten. Rekruttering og bruk av egne fagarbeidere er en vei å gå. Samtidig ser vi at det er imponerende hva Byggebransjens uropatrulje gjør. Den er veldig viktig for hele næringen, fastslår Brovold som håper patruljen kan bli spredd flere steder i Norge.

Stjernedryss

Jonas Gahr Støre ga en julestjerne som påskjønnelse til uropatruljen og Vidar Sagmyr. Mafia må ikke få ta over, er felles holdning blant de to. Støre legger vekt på den norske modellen med aktive fagforeninger, og deres samarbeid med uropatruljen.

– Det å ha øyner og ører på arbeidsplassen til å se det som skjer, er nødvendig og kan ikke erstattes av anmeldte og uanmeldte tilsyn fra myndighetene. At det er et organisert miljø både på arbeidsgiversiden og på arbeidstakersiden, det er øyner og ører som ingen tilsynsmyndighet kan erstatte, sier en fornøyd Støre om uropatruljen.

Arbeiderparti-lederen understreker at julestjernen gis som påskjønnelse fordi Sagmyr og uropatruljen fortjener det. Sagmyr er eneste ansatte i patruljen.

Drapstruet

Sagmyr har måttet utstyre seg med voldsalarm, etter at han ble drapstruet i forbindelse med kontroll på byggeplasser. Mafialiknende tilstander preger byggebransjen flere steder i Trondheim og omegn, kunne han fortelle om til Støre og fremmøtte pressefolk.

– Jeg er stolt på vegne av alle de jeg jobber for, og for de mange som har gjort en god innsats for å etablere uropatruljen. Nå blir patruljen lagt merket til langt utenfor Trondheims grenser. Det betyr at vi har lykkes ganske godt, sier Sagmyr. Han opplyser at patruljen i Trondheim har fått finansiering ut 2019.

– Nå ser det ut som Tromsø og Stavanger kan få til en uropatrulje. Og kanskje kommer Bergen på sikt, alle basert på erfaringene våre fra Trondheim, sier Sagmyr som har reist rundt og fortalt om uropatruljen.

Veidekke-leder Ståle Brovold (t.v.) mener god opplæring og rekruttering vil hjelpe mot mafia, mens Vidar Sagmyr er takknemlig for samarbeid og støtte mot useriøse aktører.