GKs prosjektutvikler Håvard Pallin Grønning, Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg, og konsernsjef Kim R. Lisø i GK Gruppen undertegnet kontrakt for ventilasjonsarbeider ved Livsvitenskapsbygget. Foto: GK

GK leverer ventilasjon til Livsvitenskapsbygget

GK er tildelt kontrakten for ventilasjon ved det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO), Norges største enkeltstående universitetsbygg. Kontrakten er på nærmere 200 millioner kroner.

GK Inneklima har inngått kontrakt med Statsbygg om å levere ventilasjon til det nye prestisjebygget til UiO. Det opplyser GK i en pressemelding.

Entreprise K302 Ventilasjonsarbeider er en totalentreprise med samspill og omfatter blant annet komfortventilasjon, laboratorieventilasjon og prosesskjøling. Kontrakten er på nærmere 200 millioner.

– Vi er svært stolte over at Statsbygg har valgt GK Inneklima som samarbeidspartner i sitt største byggeprosjekt noen sinne. Dette er den største rene ventilasjonsentreprisen i GKs historie, og vi gleder oss til å sette i gang, forteller konsernsjef Kim R. Lisø i GK Gruppen.

Totalt er kostnadsrammen for det 66 700 m2 store bygget på 6,8 milliarder kroner, herunder 1,1 milliarder til vitenskapelig utstyr. Prosjektet skal ferdigstilles i 2024 og vil da huse nærmere 1.000 ansatte og 1.600 studenter som skal studere og forske på livsvitenskap, kjemi og farmasi. Det skal være et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap som skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området

Statsbygg har et stort fokus på innovativ prosjektgjennomføring, og setter høye krav til digitale løsninger fra sine leverandører.

– Statsbygg jobber mye med å utvikle gode, fremtidsrettede samarbeidsformer, og dette prosjektet er intet unntak. Vi har inngått en unik samspillskontrakt med høye krav til digitale løsninger og LEAN-metodikk i prosjektgjennomføringen, forteller Lisø.

Miljøambisjonene for prosjektet er høye, og bygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent.

– Livsvitenskapsbygget vil både utvikle og utfordre oss som ventilasjonsentreprenør. Vi skal imøtekomme spesielle behov for framtidsrettede laboratorier og forsknings- og utviklingsarealer samtidig som vi skal sørge for gode lærings- og produksjonsmiljøer for studenter og ansatte. Alt dette skal leveres med lavest mulig energibruk uten at det går ut over kvaliteten på inneklimaet, forteller fagdirektør ventilasjon Mads Mysen.