Per Arve Ekle. Foto: GK

Ekle blir divisjonsdirektør Byggautomasjon i GK Inneklima

Per Arve Ekle (47) blir ny divisjonsdirektør for Byggautomasjon i GK Inneklima. Han tiltrer stillingen 1. april.

Ekle er utdannet elektroingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (1992), med påbygning i økonomi og administrasjon fra samme sted (1996). Han har lang erfaring fra ulike stillinger i Siemens i Norge, blant annet som regiondirektør Nord i Siemens Building Technologies. Han går til GK fra en stilling som leder for prosjekt- og servicevirksomheten i Siemens Building Technologies.

– Vi ser fram til å få Per Arve Ekle med på laget. Energieffektivisering, automatisering og digitalisering er viktige endringsdrivere i samfunnet. For GK betyr dette store muligheter for utvikling av marked og tjenestetilbud, og vi har som mål å være ledende innen digitalisering og automatisering av bygg. Per Arve er en svært kunnskapsrik og kompetent leder og lagspiller med lang erfaring fra bransjen, og jeg er trygg på at han vil bidra til å realisere vårt potensial, sier konsernsjef i GK Gruppen, Kim Robert Lisø.

GK Inneklima har hatt betydelig vekst de siste årene og har i dag 1.100 ansatte fordelt på fire regioner og 39 kontorsteder. Selskapet omsetter for tre milliarder kroner årlig og er den største enheten i GK Gruppen.

Divisjon Byggautomasjon blir organisert som en landsdekkende divisjon i GK Inneklima og omfatter 182 medarbeidere fordelt på 11 avdelinger i Norge, med fire distriktssjefer som rapporterer til divisjonsdirektør

– Jeg ser fram til å bidra i etableringen av GK Byggautomasjon som egen divisjon, sammen med dyktige ledere og medarbeidere, og gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven, sier Per Arve Ekle.

Ekle vil inngå i selskapets ledergruppe og rapportere til administrerende direktør. Han tiltrer stillingen 1. april og får kontorsted i Trondheim.