Fyllingen Maskin lader den nye 9-tonns Zeron-maskinen fra Nasta ved hjelp av en mobil ladekontainer fra BKK. Foto: BKK/Varde Film.

Fyllingen Maskin satser elektrisk i Bergen

Fyllingen Maskin har kjøpt inn fire elektriske maskiner til prosjekter i Bergen, og samarbeider med BKK på mobile ladekontainere.

Det opplyser BKK i en melding.

Fyllingen Maskin har kjøpt inn to 9-tonns batteridrevne gravemaskiner av typen Zeron ZE85 fra Nasta. I tillegg har selskapet investert i en 5-tonns elektrisk hjullaster og en minigraver på 2,5 tonn, står det i meldingen.

– Vi har ambisjoner om å kjøpe inn flere maskiner etter hvert som etterspørselen øker, sier daglig leder Torbjørn Foss i Fyllingen Maskin.

VA-oppdrag

Det første oppdraget det lokale entreprenørselskapet tar i bruk elektriske maskiner er i Fjellveien sentralt i byen der Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune fornyer 100 år gamle vannledninger. Arbeidet med å fornye vannrørene i Fjellveien vil pågå i om lag tre måneder, står det i meldingen.

– Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet ved å være tidlig ute med gode nullutslippsløsninger i pågående og kommende anbudsprosesser, sier Foss.

Lett mobilt ladeutstyr

Fyllingen Maskin dekker batterimaskinenes store strømbehov gjennom å bruke BKK som en energipartner i prosjektene.

– Med mobile ladeløsninger kan vi tilby sikker og effektiv lading der maskinene skal grave, og med batteri slipper vi å bygge ut strømnettet for et behov som er over når anleggsarbeidet avsluttes, sier Kjetil Strand Solheim, prosjektutvikler i BKK.

– Ladekontaineren er designet slik at den enkelt kan kobles til og fra og flyttes rundt etter behov, både innad på store anleggsområder og til nye anleggsområder når arbeidet er ferdig, legger han til.

Bergen kommune med ambisjoner om nullutslipp i 2025

13 prosent av klimagassutslippene i Bergen kommer i dag fra anleggsmaskiner. Bergen kommune har en politisk ambisjon om at alle kommunale byggeplasser skal være utslippsfrie fra 2025, står det i meldingen.

– Bruk av elektriske gravemaskiner understøtter dette målet, sier senioringeniør Trym Trovik i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.