Foamrox-elementene veier mindre enn 10 prosent av tilsvarende betongløsninger.

Foamrox nomineres til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Arendalsbedriften Foamrox, som har utviklet et nytt konstruksjonsmateriale basert på resirkulert glass, er nominert i Byggenæringens Innovasjonspris.

Foamrox AS er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring og ble etablert i Arendal i 2012.

Materialet de har utviklet er brannsikkert og vanntett, veier knapt en tidel av betong og gir meget lave klimagassutslipp både når det gjelder produksjon, transport og montering, ifølge en pressemelding fra Bygg Reis Deg.

Materialets er dimensjonsstabilt og hverken utvider seg eller krymper når temperaturen endrer seg. Form og størrelse er nøyaktig lik enten det er 40 grader minus eller 40 grader pluss.

Materialet som brukes i løsningene er celleglass, også kalt skumglass, som er laget av resirkulert glass. Celleglass har en isolasjonsverdi tilnærmet lik det som er standard i byggebransjen. Det er motstandsdyktig mot alle kjente skadedyr – og det veier kun 8-10 prosent av betong.

- Foamrox kan gjøre fremtidig tunnelsikring raskere, rimeligere og mye lettere, sier daglig leder Kjell Håkon Helgesen i Foamrox AS.

Han peker på at den lave egenvekten vil ha positive konsekvenser for produksjon, transport, installasjon og bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering.

Lav vekt

Ettersom Foamrox-elementene veier mindre enn 10 prosent av tilsvarende betongløsninger, vil et vogntog fylt med disse elementer kunne erstatte cirka 10 tilsvarende vogntog med betongelementer - noe som vil kunne være en stor fordel med tanke på reduksjon av klimagassutslipp, samt bedret trafikksikkerhet med færre vogntog på veiene.

Den lave vekten gjør at man kan bruke lettere utstyr ved montering i tunnel sammenliknet med dagens løsninger. Dette vil gjøre det mulig å ta i bruk elektrisk drevet monteringsutstyr. Løsninger med en lav egenvekt har en dessuten er betydelig kortere byggetid enn løsninger med høyere egenvekt.

- Tilbakemeldingene fra entreprenørene har vært positive: Det rapporteres om besparelser på kostnader og tid, samt gevinster i forhold til helse, miljø og sikkerhet, forteller Helgesen.

Han fremholder at konstruksjonselementene har vært nøye gjennomgått av entreprenør for å sikre at behov ved installasjon er tilstrekkelig ivaretatt, samt at dokumentasjonen tilfredsstiller de krav som stilles til forvaltning, drift og vedlikehold for tunnelen.

Undersøkelser viser at Foamrox sine produkter vil gi en halvering av klimagassutslipp i produksjonsfasen, sammenliknet med eksisterende løsninger i betong. Per i dag produseres celleglass og polyurea i utlandet. I fremtiden planlegger Foamrox å produsere celleglass-plater i Norge basert på bruk av elektrisitet med opprinnelsesgaranti, som for eksempel vannkraft. Dette vil bety en ytterligere betydelig reduksjon av klimagassutslippene ved produksjon av det nye konstruksjonsmaterialet.

Kriterier for Byggenæringens Innovasjonspris 2019

Byggenæringens Innovasjonspris 2019 skal deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18. oktober under Bygg Reis Deg på Lillestrøm.

Juryen

Juryen ledes av Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i tillegg til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, Bærekraftdirektør i Veidekke og styreleder i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.