Helga Nes mottok 225.000 kroner i godtgjørelse i måneden da hun var leid inn som utbyggingsdirektør for Bane NOR i 2016 og 2017. Foto: Bane NOR

Fikk 225.000 kroner i måneden som innleid utbyggingsdirektør i Bane NOR

I et halvt år før Helga Nes ble fast ansatt som konserndirektør for utbygging i Bane NOR, ble hun leid inn til den samme stillingen inn for nærmere 1,4 millioner kroner. – En ukultur som ikke kan aksepteres, mener forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre.

Byggeindustrien har de siste ukene skrevet en rekke artikler om forhold knyttet til innleide konsulenter som har tjent millioner på å jobbe for Bane NOR, gamle Jernbaneverket og på Follobanen via rammeavtaler med andre konsulentselskaper.

Også i konsernledelsen i selskapet som ble etablert i forbindelse med regjeringens jernbanereform som skulle gi mer jernbane for pengene, er det leid inn ressurser.

Helga Nes var konserndirektør for utbygging i Bane NOR fra høsten 2016 og frem til hun sin siste arbeidsdag i statsforetaket fredag 28. september 2018.

Det første halve året av denne perioden var hun innleid fra sitt eget og ektemannens selskap.

Innleien skjedde via en rammeavtale Bane NOR har med Capgemini Consulting, og Helga Nes mottok i leieperioden en godtgjørelse på 225.000 kroner i månenden.

Samlet utgjorde leiegodtgjørelsen til Nes nesten 1,4 millioner kroner.

Tok ikke ut lønn, men utbytte på 800.000

Inntektene gikk inn i selskapet til Helga Nes og ektemannen Bjørn Vadholm, som er prosjektdirektør i Rejlers Norge. De stiftet selskapet noen måneder før Nes ble leid inn til Bane NOR.

Helga Nes beskriver VadNes AS slik i en e-post til Byggeindsutrien:

– VadNes AS ble stiftet 20. juni 2016 med formål å drive konsulentvirksomhet hovedsakelig innenfor ledelsesstøtte og prosjektledelse. Det er to eiere i selskapet, Bjørn Vadholm er styreleder og Helga Nes er daglig leder. Vi er ektefeller. I forbindelse med etableringen av Bane NOR var jeg i perioden 24. oktober 2016 til 30. april 2017 utleid fra VadNes AS via Capgemini Consulting til Bane NOR som midlertidig Utbyggingsdirektør. Fra 1. mai 2017 - 30. september 2018 var jeg fast ansatt som Utbyggingsdirektør i Bane NOR. I denne perioden har det ikke vært aktivitet i VadNes AS, skriver Helga Nes i en e-post til Byggeindustrien.

Hun opplyser selv at den månedelige godtgjørelsen var på 225.000 kroner.

Tok ut utbytte

I løpet av noen måneder i 2016 oppnådde selskapet en årsomsetning på 524.000 kroner, mens det i 2017 ble omsatt konsulenttjenester for 901.000 kroner.

Samlet hadde VadNes AS et resultat før skatt på 998.000 kroner i 2016 og 2017.

I løpet av de to driftsårene er det ikke tatt ut lønn i selskapet, men det er tatt ut et samlet utbytte på 800.000 kroner.

Egenkapitalen i selskapet var på litt over 255.000 kroner i 2017.

Jernbaneforbundet reagerer

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund reagerer på pengebruken i Bane NOR. Foto: Norsk Jernbaneforbund

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund reagerer på opplysningene om at Helga Nes fikk en godtgjørelse på 225.000 kroner i måneden da hun ble leid inn som midlertidig utbyggingsdirektør.

– Det ble stilt spørsmål internt om hvorfor det tok lang tid før Helga Nes gikk fra innleid til fast ansatt, da hun over tid var lansert som utbyggingsdirektør. Dette er etter vår vurdering en måte å utnytte statlig eide selskaper på. Det balanseres på en tynn line, sier Jane B. Sæthre til Byggeindustrien.

Forbundslederen mener regjeringen må ta sin del av skylda for pengebruken i Bane NOR.

– Ledelsen i Bane NOR har nok vært presset på å etablere Bane NOR så raskt som mulig, som en del av å få regjeringens jernbanereform på plass. Det gikk i et forrykende tempo fra regjeringen. Pengebruken bør nok tilskrives reformen i større grad enn ledelsen i Bane NOR. En slik ukultur kan likevel ikke aksepteres, sier Sæthre.

Stille fra departementet og Bane NOR

Byggeindustrien har stilt Bane NOR flere spørsmål om innleien av Helga Nes fra VadNes AS, men de opplyser at de vil komme med svar når de er ferdig med den interne gjennomgangen som statsforetaket har satt i gang på bakgrunn av tidligere saker i Byggeindustrien.

Heller ikke Samferdselsdepartementet ønsker å kommentere innleien av Helga Nes eller kritikken fra Jernbaneforbundet.

De viser til at Bane NOR håndterer saken.

---

Advokat: - Ingen habilitetskonflikt

Advokat og partner i Synch Law, Marianne Dragsten. Foto: Synch

Selv om Helga Nes sin ektemann Bjørn Vadholm har lederstilling i Rejlers og er medeier i selskapet som Nes var leid ut fra, byr ikke relasjonen på habilitetsutfordringer, mener advokat og partner i Synch Law, Marianne Dragsten.

Advokaten som er ekspert i offentlige anskaffelser, mener den personlige relasjonen mellom Nes og Vadholm er uproblematisk.

– Så lenge selskapet ikke har hatt aktivitet i den perioden hun var fast ansatt i Bane Nor, ser jeg ikke noe problemer i forhold til ektefellen, sier hun til Byggeindustrien.

Helga Nes understreker overfor Byggeindustrien at det har vært full åpenhet både mot Bane NOR og Rejlers om hennes og mannens respektive verv og eierinteresser i VadNes AS.

– Som Utbyggingsdirektør har jeg ikke vært involvert i noen avtaler med Rejlers, skriver Helga Nes.

Rejlers er Bane NOR leverandør

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Rejlers Norge, Truls Klokkerud.

Rejlers står på leverandørlista til Bane NOR. Markeds- og kommunikasjonsdirektør i selskapet, Truls Klokkerud, sier til Byggeindustrien at de har vært informert om selskapet til Bjørn Vadholm og Bane NOR-toppen Helga Nes.

– Det var ingen hemmeligheter rundt dette, og vi var også opptatt at det ikke skulle oppstå noen form for habilitetskonflikter. Bjørn Vadholm ble organisert i en rolle som prosjektdirektør for elkraft uten grensnitt mot Bane Nor. Han har heller ingen jernbanekompetanse i sin bakgrunn, og har således ikke hatt noe å selge til Bane NOR, sier Klokkerud.

Har signert Bane NOR-avtaler

Bjørn Vadholm har likevel signert avtaler med Bane NOR.

– Da vi var midt oppi en restruktering av selskapet i februar, sto vi uten ledelse i samferdselsavdelingen vår. Denne avdelingen skulle omstruktureres, og da var Bjørn Vadholm inne i en koordineringsjobb i dette arbeidet. I den perioden tok han imot noen avrop fra Bane NOR og han signerte noen forlengelser av avtaler som var inngått før hans tid. Men dette var ikke avtaler som var knyttet til utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, sier Klokkerud som opplyser at de nå kun er en utleid person til Bane NOR etter omstruktureringen av samferdselssatsingen i selskapet.

Men heller ikke Vadholms kontraktsigneringer er et problem, mener Marianne Dragsten.

– Det tilfellet som beskrives der ektefellen Vadholm har tatt i mot noen avrop og undertegnet på noen forlengelser ser jeg heller ikke som problematisk, da dette er knyttet til allerede inngåtte avtaler, sier Marianne Dragsten til Byggeindustrien.