Fem entreprenører skal konkurrere om å bygge E6-strekningen mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.

Fem entreprenører skal konkurrere om å bygge E6-strekningen mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.

Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.

Disse fem kan gi tilbud på E6 Storhove-Øyer

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer i Innlandet.

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:

AF Gruppen – Norconsult

Veidekke Entreprenør – Cowi

Hæhre Entreprenør – Multiconsult

JV Dragados og Anlegg Øst Entreprenør AS – Afry Norway

FCC Construccion S.A. – Rambøll Norge

- Med fem prekvalifiserte, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er både store norske entreprenører, samt en mellomstor norsk entreprenør med, sistnevnte i arbeidsfellesskap med en utenlandsk entreprenør, med i konkurransen. I tillegg er det en stor utenlandsk entreprenør med. Alle har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, i en pressemelding.

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er cirka 9,6 kilometer langt og kontrakten har en kunngjort verdi på 1,7 milliarder kroner uten merverdiavgift, opplyser Nye Veier.

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.
Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.Foto: Nye Veier

Halvparten av strekningen er bygging av ny firefelts motorvei, inkludert tunnel på cirka 2,7 kilometer, mens den andre halvparten er breddeutvidelse og utbedring av eksisterende vei, skriver Nye Veier i meldingen.

Det er ventet at valg av entreprenør skjer i løpet av 2022, mens byggestart er estimert til våren 2023.

E6 Storhove - Øyer har en lang forhistorie med blant annet to avlysninger og diskusjoner rundt fastsettelse av makspris. Under finner du noen av sakene hvor prosjektet er omtalt i Byggeindustrien: