Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.Foto: Liv-Unni Tveitane/Nye Veier.

Nye Veier utsetter prosjekter for nesten 11 milliarder

Nye Veier utsetter både E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue Ålgård inntil videre. Tre E6-strekninger, utbedringsprosjektet riksvei 13 Skaret – Sogndal, og et mindre prosjekt på E136 i Romsdalen, er kontraktene Nye Veier planlegger utlyst i løpet av 2022 og starten på neste år.

E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue - Ålgård utsettes inntil videre. Tidspunkt for utlysninger av disse vil bero blant annet på prosjektenes kostnadsnivå sett i sammenheng med selskapets totale likviditet, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Prosjektene som er utsatt skulle i utgangspunktet lyses ut i 2022 og har en anslått kontraktsverdi på rundt 10,7 milliarder kroner.

Lyser ut tre E6-strekninger

E6-strekningene som skal ut i markedet er:

* Storhove-Øyer (Innlandet) – er allerede i konkurranse

* Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag)

* Sørelva-Borkamo (Nordland)

I tillegg planlegger Nye Veier for at to enkeltprosjekter på henholdsvis riksvei 13 i Vestland og E136 fra Dombås til Vestnes sendes ut i markedet den kommende tiden. Konkurransene vil komme i år og starten av neste år, skriver Nye Veier i meldingen.

– I januar gikk vi ut med en plan for 2022 om syv nye kontrakter i markedet. Dette viste seg i ettertid å være for ambisiøst. Vi ser nå at prosjekter der kontraktene er signert, har hatt betydelig utgiftsvekst. Dette er blant annet en konsekvens av svært høye råvarepriser globalt. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen på både råvarepriser og den kapasiteten hos våre leverandører vi er avhengig av, sier administrerende direktør i Nye veier, Anette Aanesland.

Full produksjon

Hun understreker at selskapet har full produksjon i temmelig lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt, og at nye prosjekter forberedes og utvikles kontinuerlig.

– Jeg vil også understreke at selskapet arbeider med å holde kostnadene nede i prosjektene, særlig i de som nå er under planlegging. I den situasjonen vi alle er i nå, er dette viktigere enn noensinne, legger Aanesland til.

Modne strekninger

Strekningene som går ut i markedet karakteriseres som modne, og i et par av disse har forberedende arbeider allerede startet opp, opplyser Nye Veier.

– I tillegg er de ikke så omfattende og komplekse som en del av de øvrige strekningene i porteføljen vår. Vi mener de prosjektene vi nå går ut i markedet med, ikke er de som er mest utsatt for kostnadsøkninger på viktige innsatsfaktorer som eksempelvis stål, sier Anette Aanesland.

Plan for konkurransene

Direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, Bjørn Børseth, forteller at konkurransen for bygging av ny E6 Storhove-Øyer går som planlagt. Fristen for kvalifikasjon var 20. mai.

– Videre følger konkurransen for E6 Berkåk-Vindåsliene i medio september med kvalifikasjonsfrist 3. november. Deretter følger riksvei 13 i november, trolig sammen med et mindre prosjekt på E136 i Romsdalen. Sørelva-Borkamo er ventet ut i markedet januar 2023, med kvalifikasjonsfrist 15. februar, forklarer Børseth.