Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / Scanpix

Dieselforbud i Oslo på dager med høy forurensning

Det blir forbud mot dieselbiler på kommunale veier i Oslo på dager med høy forurensning allerede i venter, melder NRK.

– Allerede i morgen vil byrådet vedta en hasteforskrift om dieselforbud i situasjoner med akutt luftforurensing, sa miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Oslo bystyre onsdag.

Forskriften gjelder kun kommunale veier, ikke riksveier. Det er dessuten gjort unntak fra forbudet for en rekke kjøretøy. Dette gjelder blant annet vareleveranser til Oslo, transport av forflytningshemmede og kjøring til og fra ferje- og flyreiser.

Ber Solvik-Olsen følge opp

Venstres Ola Elvestuen, som selv har vært miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, hilser tiltaket velkommen. Han sier Berg bør be samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om å innføre dieselforbud også på riksveiene i hovedstaden.

– Riksveiene er en stor del av forurensingskilden. Når man kommer med et så drastisk tiltak, så er det avgjørende at det også gir en effekt. Staten må også stille opp på det, sier han til NTB.

Elvestuen viser til at statsminister Erna Solberg (H) har varslet at regjeringen vil etterkomme slike søknader fra kommunene, og sier at han forventer at samferdselsministeren følger dette opp.

I en epost til NTB skriver Solvik-Olsen at det er opp til Statens vegvesen å vurdere en slik forespørsel.

– Kunne vært gjort i januar

En forskrift om dieselforbud i Oslo er fra før av sendt ut på høring, men siden fristen for høringsrunden er 25. februar vil ikke denne forskriften kunne tre i kraft før neste vinter.

– I forvaltningsloven heter det at slike forskrifter skal ut på høring, men det er åpent for unntak når høring ikke er «praktisk gjennomførlig», det vil si i situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt. Akutt luftforurensing er nettopp et slikt eksempel, sier Berg.

I tillegg til dieselforbud åpner forskriften for datokjøring og stenging av de drøyt 1.100 kommunale parkeringsplassene i sentrum på dager med høy luftforurensing. Av praktiske årsaker vil det imidlertid ta noen uker før parkeringsplassene kan stenges.

– Det vi må gjøre, er å bestille skilthetter slik at vi kan omskilte dem, sier Berg til VG