Follobane-prosjektet skal evalueres, og det er Oslo Economics som har fått oppgaven. Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Dette konsulentselskapet vant konkurransen om å evaluere Follobanen

Konsulentselskapet Oslo Economics har vunnet oppdraget om å levere en evalueringsrapport for kostnadsøkningene på Follobanen.

Oslo Economics ble i sommer tildelt oppdraget i konkurranse med Holte Consulting og Concreto.

- Vi er formelt i gang, men foreløpig kan jeg ikke kommentere arbeidet utover at det er en spennende og faglig interessant oppgave vi har fått. Jeg er glad for å at vi har fått et så stort og viktig oppdrag, sier administrerende partner i Oslo Economis, Rolf Sverre Asp, til Byggeindustrien.

Frist 1. desember

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt Jernbanedirektoratet hente inn et uavhengig konsulentselskap for å evaluere Follobaneprosjektet.

Rapporten skal være overlevert senest 1. desember i år.

Bakgrunnen for den eksterne evalueringen er at prosjektet har gått på flere store milliardsprekker.

De siste to årene har Bane NOR varslet kostnadsøkninger på til sammen 7,2 milliarder kroner, og kostnadsrammen er per dags dato på 35,9 milliarder kroner.

Prosjektet er også ett år forsinket, og det er fare for at den planlagte sluttdatoen i desember 2022 kan bli skjøvet på ytterligere.

Har ikke vært involvert tidligere

Byggeindustrien har tidligere skrevet om omfattende konsulentbruk på Follobanen, og det har vært et krav fra Samferdselsdepartementet at konsulentselskapet som skal gjennomføre evalueringen ikke har vært involvert i prosjektplanleggingen eller gjennomføringen av prosjektet.

- Alle de tre tilbudene vi fikk var definert som kvalifisert for oppgaven, og tilbudet fra Oslo Economics ble vurdert som det beste av dem, sier direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet, Hanne Bertnes Norli, til Byggeindustrien.

Skal vurdere styring og estimering

I mandatbrevet fra Samderdselsdepartementet heter det at evalueringens hovedleveranse skal være en rapport som inneholder en gjennomgang av prosjektet og en vurdering av kostnadsøkningene i prosjektet.

- Evalueringens hovedfokus skal være på perioden fra gjennomført og godkjent KS2 og frem til siste varsel om risiko for endrete resultatmål (kost/tid). I tillegg kan kvalitetssikrer ta med overordnede vurderinger om årsaker til kostnadsoverskridelser som har skjedd forut før KS2, dersom disse ansees relevante for hovedkonklusjonene, heter det i mandatsbrevet departementet har sendt til Jernbanedirektoratet.

Ifølge mandatet skal konsulentselskapet blant annet vurdere styringen av prosjektet og vurdere i hvilken grad det er lagt til rette for god rapportering om endringer i prosjektet og styring av kostnadsutviklingen.

De skal også vurdere om det har vært gode nok systemer for endringsledelse, og om prosjektet har hatt en systematisk plan for oppdatering av kostnadsestimater.

Rapporten skal også se nærmere på kostnadsestimeringen i prosjektet og kartlegge og sammenligne utviklingen i estimatene over tid.

Ønsket bredt utvalg

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ønsket at et bredt sammensatt utvalg skulle ganske Follobaneprosjektet, men forslaget for opposisjonen ble nedstemt i Stortinget.