Arne Nævra (SV) mener Follobane-saken krever langt grundigere evaluering enn det regjeringen legger opp til. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV krever bredt sammensatt Follobane-utvalg: - Prosjektet og håndteringen blir bare verre og verre

SV mener Follobane-prosjektet skriker etter en grundig evaluering av etiske sider ved innleie, kontraktsformer og bruk av konsulenter. De er kritiske til at regjeringen vil at et konsulentselskap skal stå for evalueringen, og krever et bredt sammensatt utvalg.

Torsdag kunne Byggeindustrien fortelle at Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet hente inn et uavhengig konsulentselskap som skal stå for Follobane-evalueringen.

Det kan være lettere sagt enn gjort i et prosjekt som i stor grad har basert seg på innleide konsulenter.

I slutten av 2018 var så mange som 17 av 42 ledere og rundt halvparten av de totalt 216 personene i prosjektorganisasjonen innleid fra en rekke av de største konsulentselskapene i Norge.

– Vi må unngå å havne i en situasjon der evalueringen mister troverdighet. Dersom alternativet blir å se til utlandet for å hente inn konsulentselskap, så får vi gjøre det, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til Byggeindustrien torsdag.

Arbeiderpartiet har allerede krevd at et bredt sammensatt utvalg må stå for granskningen av prosjektet som statsminister Erna Solberg selv har karakterisert som et marerittprosjekt.

Nå gjør SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra det samme.

– Dette prosjektet og håndteringen av det blir bare verre og verre. Mer enn noen gang skriker norsk jernbaneforvaltning og -utbygging etter evaluering. Dette gjelder ikke minst Follobanen, med alt det prosjektet har møtt av problemer, sier Arne Nævra til Byggeindustrien.

Kritiserer konsulentbruk

SV-politikeren mener den voldsomme konsulentbruken på prosjektet er nettopp en av de tingene som må evalueres.

– Bruk av konsulenter har blitt så altomfattende at en kan spørre seg om hva offentlige myndigheter etter hvert har av hender på rattet. Noen må snart stille spørsmål om ikke etatene selv burde bygge opp planleggingsekspertise, styringsrutiner og kontrollverktøy i egen etat i langt større grad. En kan virkelig også lure på om ikke dette hadde vært langt bedre økonomi også, når en ser både timepriser og sluttregning på planlegging og gjennomføring av prosjektene.

– På toppen av dette skal vi altså ha en evaluering gjort av nye, private konsulenter, der en må støvsuge etter folk som ikke har vært involvert i dette prosjektet på noe som helst vis, sier Nævra.

– Må se på etiske sider ved innleie

SV vil derfor at et bredt, sammensatt offentlig utvalg skal gjennomgå denne saken.

– Follobane-saken bør være noe å lære av, og derfor må mandatet være bredt, både med henhold til bruk av konsulenter, etiske sider ved innleie og nære relasjoner og kontraktsformer der norske entreprenører ofte ikke har muligheter til å henge med, sier Arne Nævra.

– Må komme tilbake til endelig mandat

I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet som Byggeindustrien har fått innsyn i understreker departementet at den endelige rapporten må inneholde en grundig vurdering av prosjektstyringen både i planleggingsfase og gjennomføringsfase.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik bekreftet at kritikkverdige forhold knyttet til konsulentbruk og etiske sider ved innleie, blir ikke en del av evalueringen.

– Når det gjelder hva vi konkret skal evaluere, må vi komme tilbake til dette når endelig mandat fra Samferdselsdepartemenet foreligger. Men hovedfokus vil uansett være å finne forklaringer til hvorfor ekstrakostnadene er blitt så høye. Konkrete saker om kritikkverdige og etiske sider ved innleie, er ikke en egen problematikk som er tatt opp i denne evalueringsbestillingen. Men den vil kunne bli aktuell dersom det blir gjort funn i evalueringen som peker i den retningen, sa Kirsti Slotsvik.