Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Byggevareprisene faller – trelast mest ned

Byggevareprisene er fremdeles på et høyt nivå sammenlignet med 1. januar 2020, men går prisene nedover

Prisene har begynt å falle, men varer det gjennom 1. oktober? spør Plankepriser i en pressemelding på sine nettsider.

Byggevareprisovervåkeren skriver i meldingen at de har mottatt beskjeder om at varelagrene for trelast er unormalt høye, og at de fleste forventer at trelastprisene vil fortsette å falle fremover.

For andre varegrupper er forventningen, ifølge meldingen, at det kommer et prishopp 1. oktober, drevet av høye energipriser og utfordrende råstofftilgang på grunn av krigen i Ukraina. Hoppet er uansett ikke ventet å være like dramatisk som det man har sett tidligere de siste årene.

De siste 30 dagene har det, ifølge Plankepriser, vært et prisfall i ti av 14 varekategorier i oversikten deres. Trelast faller mest med 1,4 prosent. Underkategorien forskaling er den med den kraftigste nedgangen, 4,8 prosent. Terrassebord er ned 3,3 prosent, og konstruksjonsvirke er ned 2,9 prosent.