Dag Andresen

BNL-styreleder Dag Andresen: Overrasket over Byggmesterforbundets beslutning

Styreleder Dag Andresen i BNL sier etter torsdagens styremøte at han er overrasket over Byggmesterforbundets innspill til generalforsamlingen om en reduksjon av BNLs virksomhet, og understreker viktigheten av et sterkt og samlet BNL.

Det var onsdag det ble kjent at Byggmesterforbundet på BNLs generalforsamling vil fremme forslag om at det skal foretas en drastisk slanking av landsforeningen.

Det var Byggmesteren som først meldte om Byggmesterforbundets beslutning, og forbundet skrev selv i en melding via Facebook dette onsdag ettermiddag:

“Byggmesterforbundet vil fremme forslag for BNLs generalforsamling om at landsforeningen bør begrense seg til å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser i næringen innenfor tariff og overenskomst.”

Styreleder Dag Andresen i BNL bekrefter at det har kommet forslag fra Byggmesterforbundet til BNLs generalforsamling 2019 om endring av BNLs virksomhet.

- Saken er meldt inn og vil bli behandlet på vår generalforsamling den 28. mai, sier Andresen.

Han sier samtidig at han er overrasket over Byggmesterforbundets beslutning.

- Jeg er overrasket. Byggmesterforbundet har sittet i BNLs styre siden opprettelsen i 1997. Det har i løpet av de siste årene kun vært én sak som har hatt dissens i styret - og det var i fjor høst i forbindelse med omforente seriøsitetsbestemmelser. Utover det så har det vært enighet i alle saker de siste årene. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og jeg har tro på at et sterkt og samlet BNL er viktig for en bærekraftig næring, utdyper Andresen.

Lang begrunnelse
Byggmesteren viser til en lengre begrunnelse for forslaget fra Byggmesterforbundet, og skriver blant annet at Byggmesterforbundet peker på en negativ medlemsutvikling hos seg selv de siste årene og at dette må ses i sammenheng med manglende resultatoppnåelse og synlighet.

- Forbundet må satse på å fremstå mer presist og selvstendig i profilering av saker og bli en tydeligere aktør lokalt, fremgår det i forslaget.

God jobb med arbeidsgiverspørsmål
Byggmesterforbundet peker på at BNL gjør en god jobb med arbeidsgiverspørsmål og at det er mange felles interesser i næringen innenfor tariff og overenskomst som det er naturlig at landsforeningen arbeider med, men forbundet er ikke fornøyd med hva de for øvrig får igjen for avgifter og innsats som de bidrar med til landsforeningen.

– Ressursene vi har tilført BNL-fellesskapet har ikke gitt de ønskede resultater og innflytelse på rammevilkår for våre medlemsbedrifter, skriver Byggmesterforbundet i begrunnelsen.

De skriver også i begrunnelsen at de generelt opplever at det er en utfordring for BNL å komme til enighet innad, og fremstå tydelig utad i enkeltsaker.

Forslaget må gjennom landsmøtet til Byggmesterforbundet i Oslo 24. mai, før det tas opp i BNLs generalforsamling.