Byggmesterforbundet ønsker å redusere BNL

Byggmesterforbundet melder onsdag at de på BNLs generalforsamling vil fremme forslag om at det skal foretas en drastisk slanking av landsforeningen.

Det er bladet Byggmesteren som melder om forslaget fra Byggmesterforbundet.

Forbundet skriver selv på en melding via Facebook dette onsdag ettermiddag:

“Byggmesterforbundet vil fremme forslag for BNLs generalforsamling om at landsforeningen bør begrense seg til å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser i næringen innenfor tariff og overenskomst.”

Byggmesteren viser til en lengre begrunnelse for forslaget, og skriver blant annet at Byggmesterforbundet peker på en negativ medlemsutvikling hos seg selv de siste årene og at dette må ses i sammenheng med manglende resultatoppnåelse og synlighet.

- Forbundet må satse på å fremstå mer presist og selvstendig i profilering av saker og bli en tydeligere aktør lokalt, fremgår det i forslaget ifølge Byggmesteren.

Byggmesterforbundet peker på at BNL gjør en god jobb med arbeidsgiverspørsmål og at det er mange felles interesser i næringen innenfor tariff og overenskomst som det er naturlig at landsforeningen arbeider med, men forbundet er ikke fornøyd med hva de for øvrig får igjen for avgifter og innsats som de bidrar med til landsforeningen.

– Ressursene vi har tilført BNL-fellesskapet har ikke gitt de ønskede resultater og innflytelse på rammevilkår for våre medlemsbedrifter, skriver Byggmesterforbundet i begrunnelsen.

De skriver også i begrunnelsen at de generelt opplever at det er en utfordring for BNL å komme til enighet innad, og fremstå tydelig utad i enkeltsaker.

Forslaget må gjennom landsmøtet i Oslo 24. mai, før det tas opp i BNLs generalforsamling.

Per Ove Sivertsen ønsker ikke å kommentere saken overfor Byggmesteren, og det gjør heller ikke daglig leder Frank Ivar Andersen.

BNLs styreleder Dag Andresen sier i en kommentar til Byggeindustrien at saken vil bli diskutert i et ordinært styremøte i BNL torsdag.

- Vi ønsker ikke å kommentere saken før etter styremøtet, sier Andresen.