BNL-sjef Jon Sandnes.

BNL om regjeringens krisepakke: - Treffer ikke godt nok

Regjeringen legger 6,5 milliarder kroner på bordet i sin første krisepakke for å håndtere koronaviruset Covid-19. BNL-sjef Jon Sandnes savner noen grunnleggende grep i pakken.

– Krisepakken treffer, men den treffer ikke godt nok, summerer Jon Sandnes overfor Byggeindustrien fredag.

BNL-sjefen tror regjeringens forslag om at staten tar en stor del av regningen for permitteringer, vil få stor betydning for mange bedrifter.

I regjeringens forslag endres permitteringsreglene slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 dager tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Med dette fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

Ny lovhjemmel

I sin stortingsproposisjon om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet om å gjøre en lovendring med hjemmel i folketrygdloven § 4-7 for å fjerne ventedagene og endret krav til arbeidstidsreduksjon. De foreslår også en «hjemmel i folketrygdloven til at Kongen i statsråd i forskrift kan gi bestemmelser som utvider trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter loven».

Regjeringen skriver i sin proposisjon at de forventer i overkant av 20.000 permitteringer i perioden fra 1. april til 31. oktober.

– De nye reglene for permitteringer treffer godt. Men når vi får denne hjemmelen på plass, forventer vi at regjeringen også gjør grep for arbeidsgiverperioden og omsorgssituasjonen til folk i arbeidslivet. I dag har arbeidsgiver plikt til å betale sykepenger i 16 dager. Dette må ned til to dager, på samme måte som lønnsplikten er forkortet til to dager. Det samme gjelder omsorgsutbetalinger i de tilfeller folk må ta vare på barn hjemme etter at regjeringen har stengt skoler og barnehager. Det er skuffende at dette ikke var med i første versjon av krisepakken, sier Sandnes.

Boligbyggerne enige

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening er enig med BNL-sjefen om at det nå er viktig at regjeringen endrer reglene for sykepenger parallelt med reglene for lønnsplikt.

– Vi kan ikke ha det slik at bedrifter straffes for å ha syke ansatte, eller at bedriftene blir nødt til å permittere de som blir syke, sier Jæger.

Jæger understreker at han ser positivt på krisetiltakene fra regjeringen, og mener blant annet at det er bra at bankene lettere kan låne ut penger for å stimulere til aktivitet.

– Regjeringen drar i riktig retning, forutsett at de bruker den hjemmelen de har fått her til å gjøre endringer i folketrygdloven og gjør reglene for sykepenger like enkle for bedriftene som for permitteringer. Hvis ikke roter man det bare til for bedriftene her. Jeg håper dette blir positivt håndtert, og forventer også det, sier han.

Krever kraft

Jon Sandnes påpeker at byggenæringen også vil berøres kraftig av at Norges Bank justerer ned styringsrenten. Han understreker at mye fortsatt må gjøres for å holde hjulene i gang gjennom krisen.

– Vi er nå i en situasjon hvor store deler av samfunnet lukkes ned. Nå er det om å gjøre at vi får så kraftfulle tiltak at vi klarer å holde produksjonen oppe. Det er helt avgjørende på langt sikt. De områdene som regjeringen ikke berørte i dag, der er vi på. Vi er invitert til å komme med innspill til nye tiltak, og det er mange viktige grep som vi nå skal ta de neste ukene. BNL og NHO gjør det vi kan, slår Sandnes fast.