Gullhaug Torg 5 skal klassifiseres som BREEAM NOR Excellent og har fått støtte av Enova for innovativ fasadeløsning. Planlagt løsning for fasade varierer bruk av statiske og dynamiske glass i tillegg til bygningsintegrerte solceller. Illustrasjon: BLÅR

Betonmast bygger Gullhaug Torg for Avantor

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Avantor om bygging av et 14.000 kvadratmeter stort kontorbygg i Nydalen i Oslo.

Det skriver Betonmast i en pressemelding fredag.

Gullhaug Torg 5 skal sertifiseres som BREEAM NOR Excellent, og avtalen er en samspillsentreprise med en verdi på omtrent 400 millioner norske kroner før merverdiavgift.

Solid samspill

Prosjektet går ut på å bygge moderne kontorlokaler på parkeringsplassen mellom høybyggene på Gullhaug Torg, sentralt i Nydalen i Oslo. Avantor og Betonmast har sammen utviklet prosjektet siden våren 2019, og har nå kommet til enighet om bygging av et kontorbygg på seks etasjer og kjeller, med et totalt areal på om lag 14.000 kvadratmeter, heter det i pressemeldingen.

‒ Det er både bra og viktig at utbyggere fortsetter å investere, til tross for usikkerheten som råder knyttet til koronapandemien. Vi har hatt gleden av å bygge for Avantor tidligere, og ser frem til å ta fatt på dette innovative, spennende prosjektet, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

‒ På bakgrunn av den positive prosessen vi har tilbakelagt med Betonmast Oslo, ser vi frem til en spennende og faglig givende prosess med det profesjonelle og positive teamet som Betonmast har satt på prosjektet, kommenterer prosjektleder Geir Vaagan i Avantor.

Miljøfokus

I utviklingsfasen har primært prosjektering og utforming av fasade og løsninger for gjenbruk av materialer stått i fokus, skiver Betonmast i meldingen.

Prosjektet skal klassifiseres som BREEAM NOR Excellent, og har fått støtte av Enova for innovativ fasadeløsning. Planlagt løsning for fasade varierer bruk av statiske og dynamiske glass i tillegg til bygningsintegrerte solceller. Andre miljøtiltak på prosjektet er reduserte avfallsmengder, blågrønne tak og kun sykkelparkering i underetasjen. I prosjektets miljøoppfølgingsplan er det blant annet definert at prosjektet skal oppnå en reduksjon i klimagassutslipp på 50 prosent i forhold til referansebygg.

Sammen har Avantor, Betonmast, Arcasa arkitekter og konsulenter kommet frem til et bygg som, ifølge Betonmast, vil være et signalbygg for moderne kontorarealer i mange år fremover.

Oppstart på byggeplass er august 2020 og ferdigstillelse er satt til våren 2022.