Administrerende direktør Egil Skavang i Arktiektbedriftene. Foto: Trine Hisdal

Arkitektbedriftene kritisk til revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke: - Er ikke regjeringen oppmerksom på at byggenæringen er i ferd med å stanse opp?

Arkitektene er i ferd med å gå tom for nye prosjekter rundt omkring i landet, men i revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke tre prioriteres det å bruke penger på å fjerne bomstasjoner. Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene er skuffet over at det ikke prioriteres tiltak som kan holde sysselsettingen oppe.

I en melding til Byggeindustrien konkluderer Arkitektbedriftene at et stort påtrykk fra 18. mars og frem til nå er ikke vektlagt i noen av tiltakene fra regjeringen.

– Av finanskrisen lærte vi at nye kommunale prosjekter er det viktigste tiltaket for å holde sysselsettingen i byggenæringen oppe, under og ikke minst i etterdønningen av krisen. Sittende regjering har hverken lært av dette eller lyttet til byggenæringen og kommunene. Er ikke regjeringen oppmerksom på at byggenæringen er i ferd med å stanse opp, uttaler administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang i meldingen.

Han mener at det nå ikke gjøres noe for at kommuner i en vanskelig økonomisk situasjon kan igangsette nye prosjekter. Skavang fastslår at statens bidrag så langt har begrenset seg til kun å opprettholde kritiske helse- og driftsmessige kommunale tjenester.

Arkitektbedriftene har gjennom hele pandemiperioden løpende kartlagt situasjonen i bransjen. For uke 22 rapporteres det at antallet bedrifter som ikke har permittert er 64,1 prosent. Antall som melder at de har sagt opp medarbeidere er tre prosent. Andel bedrifter som rapporterer at offentlige prosjekter har stanset opp er på 26,6 prosent. Det er økning på siden forrige utførte bransjetermometer i uke 19. Da meldte 22 prosent om stans i offentlige prosjekter.

– Arkitektene lager reguleringsplaner og utvikler de prosjektene som resten av byggenæringen skal leve av og som resten av samfunnet står og venter på. Nå er arkitektbransjen i ferd med å gå tom for nye prosjekter omkring i hele landet. Siste halvdel av 2020 og flere år fremover vil landets største næring sysselsettingsmessig være sterkt rammet av dette. Vi stiller et stort spørsmålstegn ved de prioriteringer regjeringen og Fremskrittspartiet her har gjort, avslutter Skavang.