Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge.

Frykter for kommunale byggeprosjekter når nye koronatiltak legges frem - Vi er veldig nært et point of no return

Norske arkitekter advarer om langvarige nedgangstider hvis ikke kommunene får øremerkede tildelninger eller lån for nybygging i regjeringens siste krisepakke før sommeren nå på fredag.

Arkitektforeningene NAL, AFAG og Arkitektbedriftene har tidligere denne våren debattert med Norsk kommunalteknisk forening om svekket byggesaksbehandling i Kommune-Norge under koronaviruset.

I et felles brev til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ber de om at kommunene gis øremerkede tildelinger eller lån for å gjennomføre nye byggeprosjekter og for å sørge for at kommunal saksbehandling ikke skal bremse opp sårt trengt aktivitet.

Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene forteller at svaret de har fått fra Astrup, er at innspillene tas til etterretning, men arkitektene er langt ifra fornøyde.

‒ Vi er ikke fornøyde før vi ser at kommunene får økte rammer. Dette er noe Astrup skal legge frem i morgen, og vi er redde for at regjeringen ikke prioriterer å gi kommunene den økonomiske sikkerheten de trenger for å igangsette kommende byggeprosjekter ut dette året og neste år. Vi er veldig nært et point of no return, sier Skavang til Byggeindustrien.

Alvorlig situasjon

Arkitektene har tidligere i koronakrisen advart om at de ser en nedgang i antall oppdrag som kommer inn fra kommunene. Over 40 prosent av Arkitektbedriftenes medlemmer melder om at de har permittert ansatte eller vil permittere før sommeren. Tall fra NAV viser at rundt 20 prosent av norske arkitekter er permitterte. Denne nedgangen vil også snart forplante seg i resten av byggenæringen, advarer Skavang.

‒ Forrige gang vi hadde en alvorlig situasjon, under finanskrisen, iverksatte man tiltak overfor kommunene og de statlige byggherrene som gjorde at de kunne akselerere prosjekter. Dermed fikk ikke byggenæringen en altfor alvorlig knekk som følge av krisen. Nå har disse tiltakene overfor kommunene uteblitt, og vi kan få en betydelig nedgang over lang tid, sier han.

Byggenæringen ble skuffet over manglende lovnader til kommunene i revidert nasjonalbudsjett tidligere i mai, og Skavang håper nå at regjeringen på fredag vil gi kommunene den tryggheten de trenger for å gjennomføre nye prosjekter fremover.

‒ Hvis vi ikke får noe nå heller, vil dette være situasjonen over sommeren og frem til høsten. Og det er en veldig alvorlig situasjon. Mange kommuner har vesentlig inntektssvikt, og har derfor ikke igangsatt planlagte byggeprosjekter. I tillegg får ikke kommunene saksbehandlet godt nok prosjekter som kan gjennomføres fordi de mangler bemanning på byggesak, sier Skavang.

Bekymret for kutt

Administrerende direktør i Norsk kommunalteknisk forening (NKF), Rune Aale-Hansen, understreker overfor Byggeindustrien at kommunale saksbehandlere over hele Norge har gjort en stor innsats for å bidra til økt offentlig aktivitet for å stimulere et næringsliv med redusert privat aktivitet.

Aale-Hansen påpeker at det også krever ekstra ressurser å holde hjulene i gang på denne måten, og ber om øremerkede midler til kommunalteknisk sektor.

‒ Hvis kommunene skal holde næringslivet i gang, må de ha ressurser på de riktige stedene. Vi må skjerme tjenester som er viktige for å sikre aktivitet, og vi mener man bør vurdere øremerkede midler. I all hovedsak er det full rulle på pågående kommunale prosjekter, men kommunene har bare de ressursene de har. Det bekymrer meg når vi hører om kutt som vi mener kan svekke den innsatsen som nå gjøres i kommunene, sier han.

NAL, AFAG, Arkitektbedriftene og Norsk kommunalteknisk forenings felles oppfordring til regjeringen er som følger: Øremerkede statlige bevilgninger til kommunene vil gjøre dem i stand til å igangsette planlagte prosjekter, også de som ikke fikk plass i årets eller neste års budsjett.

Fredag kommer regjeringens svar. Tiltakene skal deretter behandles i Stortinget 19. juni.