Direktør Christopher Ringvold i Finn Oppdrag sperrer useriøse håndverkere ute når de klarer å bevise at de tilbyr svart arbeid.

1 av 3 angrer etter å ha handlet svart arbeid

1 av 4 nordmenn har betalt eller har vurdert å betale for svart arbeidskraft når de pusser opp. Svært mange angrer når de først har gjort det.

Det kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av Finn Oppdrag. 

Det er først og fremst malerarbeider (17 prosent), grovarbeider (10 prosent) og snekkerearbeider (10 prosent) de spurte i undersøkelsen har gjort eller kan tenke seg å gjøre svart.

Elektrikerarbeid (5 prosent), rørleggerarbeid (4 prosent) og totalrenoveringer (2 prosent) er det langt færre som ønsker å gjøre svart. 

Samtidig som tallene er dystre, ser likevel direktør for Finn Oppdrag Christopher Ringvold noen lyse punkter i tallene.

- Mens det i år er 25 prosent som enten har betalt eller har vurdert å betale for svart arbeidskraft, så var tilsvarende tall i fjor 28 prosent. Det er riktignok ikke en stor endring, men det går i alle fall i riktig retning, sier Ringvold til Byggeindustrien.

Han trekker også frem at undersøkelsen viser så mange som 1 av 3 faktisk angrer når de har handlet svart arbeidskraft.

- Kvinner angrer mer enn menn, og tallene viser også forskjeller mellom landsdelene. De på Sørlandet angrer mest, mens de på Østlandet angrer minst, sier Ringvold.

Tar svart arbeid på alvor

Finn Oppdrag formidler håndverkstjenester for tre milliarder kroner i året gjennom sine nettsider. Hvor mye av dette arbeidet som gjøres svart, kommer ikke frem i undersøkelsen.

- Det vet vi ikke, men vi gjør mange grep for å komme problemet til livs, både mot dem som registrerer anbud og de som mottar dem. Vi gjennomgår alt som kommer inn av oppdrag manuelt, ser etter de som tydelig er på jakt etter svarte tjenester og luker dem ut. Vi prøver dessuten så langt vi kan å stimulere forbrukere til å gjøre riktige valg, både gjennom å tilgjengeliggjøre kontrakter, men også gjennom å varsle om hvilken risiko de tar.

- Når det gjelder håndverkerne, så sperrer vi folk ute når vi kan bevise om de tilbyr arbeid svart. Vi ser etter hvor mange ansatte de er, om de betaler skatt, hvilken organisasjonsform de har og hvor lenge de har vært i drift. I tillegg har vi  ratingsystemer der de brukerne kan gi sin vurdering av håndverkerne av hvor vidt de er seriøse eller ikke, sier Ringvold og legger til at de også samarbeider med mesterbrevsnemnda og viser om bedriftene er mesterbrevorganisert.

Kvalitet foran pris

Skal vi tro undersøkelsen kommer kvalitet foran pris når vi velger håndverker. Ifølge undersøkelsene ser 6 av 10 først og fremst etter håndverkere som gir et inntrykk av å levere kvalitet og være seriøse. Deretter er vi mest opptatte av pris (49 prosent) og serviceinnstilling (47 prosent).

Kun to prosent mener det viktigste er at håndverkerne tar svart betalt for hele eller deler av jobben.

Mange pusser opp i vår og sommer

Undersøkelsen viser at våren og sommeren er høytid for oppussing på hjemmebane. Ifølge Finn Oppdrags tall har 42 prosent av oss har tenkt å gi boligen en ansiktsløftning de neste månedene. Uteplassen befinner seg øverst på prioriteringslista, etterfulgt av vegger, gulv, bad og kjøkken, ifølge en ny undersøkelse.

Funnene viser at mai og juni er toppmånedene for oppussing, og at de fleste av oss ikke har noe imot å være omringet av malespann, støv og diverse materialer. 37 prosent av respondentene synes det helt ok å pusse opp, og 35 prosent sier at de liker det.

Undersøkelsen kartlegger nordmenns oppussingsplaner, og er gjennomført av Norstat for FINN oppdrag i april, blant 1000 respondenter.

3 av 10 pusser opp for å øke boligens verdi

33 prosent av de spurte oppgir verdiøkning på boligen som årsak til at de pusser opp. Dette er den nest vanligste grunnen. Vanligst er det å pusse opp fordi man må, noe som gjelder 53 prosent av respondentene. Trendbevissthet, perfeksjonisme og forventninger fra omgivelsene spiller en mindre rolle.

Funnene viser at det er vanligst å sette av mellom 5000 og 20.000 kroner per husstand på oppgradering av bolig i vår og sommer, noe som gjelder 22 prosent av de spurte.

Det er imidlertid ganske vanlig å bruke høye summer. 27 prosent av respondentene skal bruke 40.000 kroner og oppover. 23 prosent har ikke tenkt å bruke noen penger på dette.