Fra.v .KS Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder i KS, Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne Kommune, Erik Kollerud forhandlingsleder i YS og Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

YS krever at fagarbeiderne prioriteres i kommuneoppgjøret

YS mener fagarbeidere over tid er blitt lønnstaperne i kommunesektoren og krever et særskilt lønnstillegg for denne gruppen.

YS og de andre sammenslutningene overleverte onsdag nye krav til KS i det pågående kommuneoppgjøret.

YS krever at fagarbeiderne prioriteres særskilt i årets oppgjør.

– Fagarbeiderne har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte de siste årene. Vi ønsker at erfarne fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning prioriteres, sier Erik Kollerud, leder i YS Kommune, til NTB.

YS kommune ønsker også å prioritere høyskoleutdannede grupper i årets oppgjør.

Organisasjonen krever et lønnstillegg på 10.000 kroner for høyskoleutdannede og fagarbeidere og 14.000 kroner til fagarbeidere med tilleggsutdanning (fagskoleutdanning). I tillegg krever YS et generelt tillegg på 6.000 kroner til alle grupper.

LO kommune krever lønnstillegg på mellom 6.000 og 12.000 kroner differensiert på ulike grupper av ansatte, der lærere og andre stillinger med krav om 3-4-årig høyere utdanning prioriteres høyest. LO krever også heving av helge-, kvelds- og nattillegg.

Unio og Akademikerne legger ikke fram konkrete kronekrav i denne kravrunden, og har tidligere gjort det klart at de vil prioritere henholdsvis ansatte med høyere utdanning og lektorer i årets oppgjøret. Akademikerne krever også egen lønnsdannelse for lektorene.

Forhandlingsfristen i kommuneoppgjøret er satt til midnatt 1. mai.