F.v.: Veidekkes konsernsjef Jimmt Bengtsson, AF-direktør Morgen Grongstad og Skanska Norge-direktør Ståle Rød fikk alle kake av Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen mandag. Foto: Frode Aga.

Veidekke, Skanska og AF Gruppen deler på regjeringskvartal-kaka

Mandag ble det klart at det er Veidekke, Skanska og AF Gruppen som har fått de tre første entreprisekontraktene i Regjeringskvartalet.

De tre første kontraktene gjelder rehabilitering av Høyblokken, kjeller under hele kvartalet og energiforsyning.

Slik fordeler kontraktene seg:

  • Rehabilitering av H-blokken: Skanska (1.050. millioner kroner)
  • Kjeller under hele kvartalet: Veidekke (1.200 millioner kroner)
  • Energiforsyning: AF Gruppen ( 550 millioner kroner)

Dette inneholder de:

  • H-blokk: Skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for cirka 480 ansatte. Skal refundamenteres og bygningens hovedbæring skal forsterkes. Fasadene skal rehabiliteres innenfor gjeldende vernehensyn, og hovedtrapperommet over 2. etasje skal bevares. Alle tekniske anlegg skal skiftes ut
  • Kjeller: Omfatter komplett kjeller i hele kvartalet inkl. graving, fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Ca. 25 000 m2 nybygg. Kjelleren binder sammen byggene og inneholder teknisk forsyning til byggene
  • Energiforsyning: Det nye regjeringskvartalet skal benytte sjøvann som energiforsyning. Det skal derfor bygges en pumpestasjon og rørtrasé mellom Akershusstranda og Hammersborg hvor regjeringskvartalet ligger.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå har nådd en viktig milepæl i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet etter terroren 22. juli 2011, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

- Dette er solide og gode entreprenører å spille på lag med, for oss som byggherre. Det forsterker inntrykket av at mange gode krefter står sammen for å gjenreise regjeringskvartalet, sier Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen.

Utbyggingen av regjeringskvartalet vil foregå med samspillskontrakter, og med egne kontrakter for hvert bygg, kjeller, energiforsyning, rigg & drift og forberedende arbeider.

Prosjektet skal gjennomføres med en felles organisasjon, hvor byggherren (Statsbygg), entreprenøren, rådgivere (Team Urbis) er integrert og tar sammen del i utviklingen av prosjektet.

- Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen tilføres tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimater, høyere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier Nikolaisen.

- Med flere entreprenører innenfor et trangt område midt i byen i et stort byggeprosjekt med strenge sikkerhetskrav og krevende logistikk, blir det helt nødvendig med samspill, åpenhet og samarbeid. Det blir samspill ikke bare innenfor hver enkelt kontrakt men også på tvers av kontraktene. Med andre ord entreprenørene må samarbeide, legger han til.

Selv om entreprenører er kontrahert, er byggestart avhengig av Stortingets godkjenning. Det er forventet byggestart i 2021.

Statsbygg har også tre andre kontrakter ute i markedet. Det gjelder kontraktene for D-blokk, rigg & drift og forberedende arbeider, og de vil bli avgjort i løpet av tre til seks måneder, melder Statsbygg.